Maken van een Risc OS CD-ROM
door John Bokma

Dit artikel beschrijft een methode waarmee een 1:1 kopie gemaakt kan worden van een SCSI harddisk naar CD-ROM. Het schrijven van de CD wordt met behulp van een PC gedaan.

Het enige nadeel van deze methode is dat de CD alleen onder RISC OS gelezen kan worden en niet op een ander besturingssysteem.

De software om de CD te maken op de PC is freeware. Het programma om de CD te lezen op een Acorn systeem is ook freeware.

Benodigheden Acorn systeem
Tussen haakjes staat aangegeven wat ik gebruikt heb (Acorn R260).

De door mij gebruikte harddisc (oorspronkelijk uit een Silicon Graphics Indy) was niet eenvoudig werkend te krijgen in combinatie met de AKA32, alleen als device 0 lukte het. Overige jumpers:

Benodigdheden PC systeem

Het programma DISK2CD.EXE is freeware en onderdeel van DAO(zie [1]). Dit programma schrijft een SCSI harddisk blok voor blok weg naar een CD. Let op: op de PC is device 0 vaak de interface kaart.

In mijn opstelling verplaats ik de Disable Unit Attention jumper naar pen 2 van het SCSI ID (ID = 2). Met de opdracht:

DISK2CD /TEST /VERIFY
kan getest worden of alles goed aangesloten is en werkt. Zie DISK2CD /? en het bestand freeware.txt.

De CD gebruiken
Het programma !MoFS (o.a. op Hensa, zie [2]) kan gebruikt worden om de CD te gebruiken in combinatie met een SCSI CD ROM drive. In het !Run bestand hoeft alleen het SCSI ID ingevuld te worden.

Vragen/opmerkingen:

john@castleamber.com

[1] http://www.goldenhawk.com/
[2] ftp://micros.hensa.ac.uk/micros/arch/ riscos/d/d160/magfs.arc