The Acorn Cybervillage - Gehoord op het Net -

Acorn Nieuws - zondag 6 december. Het bericht is afkomstig van Paul Middleton van de Stuurgroep. Stuurgroep komt bijeen om de resultaten bekend te maken van de besprekingen met Acorn. Het uitgebrachte bericht luidt als volgt:

De Stuurgroep is blij, te kunnen berichten over de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de doelstellingen die in de eerste bijeenkomst in Cambridge op 25 september 1998 zijn uitgezet.

Hoewel de Stuurgroep heeft bekend gemaakt, zich uit de onderhandelingen met Acorn terug te trekken nadat enige vooruitgang kennelijk uitbleef, is er veel werk verzet om alle mogelijke alternatieven te onderzoeken voor het resultaat van besprekingen tussen Acorn een een Nederlandse onderneming.

Op woensdag 25 november 1998 was er een bijeenkomst tussen de Stuurgroep en Acorn, waarin Acorn de huidige positie met betrekking tot de Nederlandse onderneming en andere terzake gevoerde onderhandelingen heeft uiteengezet.

Volgend uit de door Acorn tijdens deze ontmoeting verstrekte informatie, werd Acorn een voorstel gedaan, geformuleerd door Paul Middleton. Na enige discussie waren beide partijen het erover eens dat het voorstel een gezonde basis is voor verdere onderhandelingen waarin zaken in detail kunnen worden uitgewerkt. Kern van het voorstel is de vestiging van een nieuwe onderneming die zich tot doel stelt het uitbrengen, in licentie geven en het verder ontwikkelen van Risc OS 4. Een wederopstanding van de Phoebe Risc PC zit er spijtig genoeg niet in.

Nu zal er zondag 6 december in Stratford Upon Avon, England een bijeenkomst worden gehouden. Ieder, die interesse heeft, is daarbij welkom. Om er zeker van te zijn dat er alleen ondernemingen en personen komen die serieus betrokken willen zijn bij de toekomst van Risc OS en wellicht ook in de nieuwe onderneming willen investeren, wordt van elke deelnemer een bijdrage van £ 100 gevraagd, ook als tegemoetkoming van de kosten die de Stuurgroep tot dusverre heeft moeten maken.

Bijzonderheden zullen worden bekendgemaakt na ontvangst van deze bijdrage van van £ 100. De bijdrage kan niet worden teruggevraagd of -gegeven, en levert ook niet een aandeel in de nieuwe onderneming op; wel is het zo dat, mochten de plannen werkelijkheid worden, de aanwezigen een blijk van waardering zullen ontvangen in de vorm van gratis software.

Voor verdere vragen of informatie kunt u met mij contact opnemen op het onderstaand adres, of buiten kantooruren via mobiele telefoon (+31 374 456310).

Bron: Stuurgroep
Vermeld emailadres: stuart@quantumsoft.co.uk

Vertaald door Jos Ulijn, Enschede.