Opvolger
door Jos Ulijn

Als je ooit bent meegegaan naar de Acorn World Show, dan zul je dit meteen herkennen: iemand aan een tafeltje, in de stationsrestauratie of ergens in een wachtruimte op of bij de boot, omringd door volk. Veel volk, opgewonden en druk, en gezellig met elkaar kletsend. De een na de ander verlaat die drukke kring, met wat paperassen in de hand, tevreden grijns op het gezicht.

Herman Corijn.
De man in het centrum van de drukte. Onverstoorbaar regelend en doende met alle reisdocumenten voor alle deelnemers. Pas als je 'm daarmee bezig ziet, realiseer je je hoeveel acties en contacten daar in zijn gaan zitten: telefoontjes, brieven en emails, het afspreken en bevestigen van zaken, regelen en verbeteren, of zelfs improviseren, als het op het laatste moment toch anders moet. Zo flegmatiek als ie er uitziet, als hij er mee bezig is, zo gebeten is hij op een vlekkeloos eindresultaat.

Dat straalt met name ook af van een andere belangrijke clubactiviteit, die - de hulp en assistentie van een aantal mensen even niet meegerekend - een volstrekte solo-activiteit van hem is: de Acorn Expo in Nieuwegein. Als je je dan realiseert hoe weinig er gemopperd wordt (Hollandse norm) dan wel hoeveel tevreden mensen - bezoekers en deelnemers - zo'n dag oplevert (maatstaf voor de rest van de wereld) dan realiseer je je pas hoeveel er te zien was, hoe leuk het was - en vooral hoe geolied zo'n evenement is verlopen. Herman heeft te kennen gegeven, niet langer herkiesbaar te zijn als P.R.-man (-mens) in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van gebruikers van Acorn computers, Big Ben Club. Al een aantal jaren verzorgt hij deze activiteiten zonder er eigenlijk de tijd voor te hebben. Hij heeft te kennen gegeven daarin nu te hebben moeten kiezen; zo doorgaan zou anders ten koste zijn gegaan, of van de activiteiten, of van hemzelf. Wie vermoedt dat zijn beslissing te maken heeft met de ontwikkelingen bij Acorn, die heeft het absoluut mis, benadrukt Herman.

Herman, bedankt voor wat je voor de vereniging hebt gedaan. Zo stilzwijgend als voorbereiding en realisatie gingen, zo plezierig was het resultaat van je inspanningen. Ik zal je met name ook je nukkig gebrom naast me herinneren, als een vergadering uitloopt. Je zat dan te draaikonten van ergernis. Tegelijk spreekt eruit je gedrevenheid om zaken goed, op tijd en zonder veel omhaal van woorden, voor elkaar te krijgen. Je opvolger zal het bepaald niet gemakkelijk hebben. Daar moeten we het meteen maar over hebben. Je moet zo'n klus, als Herman zo onopvallend heeft verzorgd, wél willen doen, én dat ook kunnen. Je moet een goed organisatorisch talent hebben, zakelijk kunnen zijn (met bv. zo'n Acorn Expo zijn behoorlijk wat geld en zakelijke belangen gemoeid !), en vlot contacten kunnen onderhouden, waarbij een redelijke babbel in het Engels goed van pas komt.

En tijd...
Je moet er wel tijd voor hebben (verzucht Herman). Dat we er blind op konden rekenen dat Herman de klus klaarde, heeft, blijkt nu wel, ook een keerzijde: de ervaring hoe je zaken aanpakt, en welke contacten je ervoor moet aanspreken, zit uitsluitend bij Herman. Hij heeft gezegd, zijn best te doen om zijn opvolger in activiteiten en contacten te zullen 'gidsen'. Maar voor de feitelijke organisatie tekent toch zijn opvolger, niet hijzelf. Misschien is het niet meer zo, dat het Acorn wereldje compleet op zijn kop staat; stellig is het nog niet tot rust gekomen. Van een Acorn World Show zal het naar mijn verwachting niet meer komen; je kunt uit de naamswijziging: Acorn wordt Element-14, opmaken dat ze zich inmiddels bezig houden met geheel andere dingen.

Dat betekent in effect dat een Wakefield Show '99 (15 en 16 mei) en zeker ook onze Acorn Expo (datum nog niet bekend) van vitaal belang zijn voor het Acorn wereldje, en wel voor de gebruikers alsook voor de software producenten, toeleveranciers en dealers.

De Acorn Expo mag denk ik dus, zeker dit jaar, niet ontbreken - tegelijk moet er nog heel veel gebeuren voor het zo ver is - en dát in niet veel tijd... Daarom twee verzoeken:

  1. vind je het leuk, de P.R.-zaken en activiteiten van de club voor je rekening te nemen, neem dan contact op met een van de mensen van het bestuur van onze vereniging; natuurlijk ben je ook welkom voor vragen hierover.
  2. heb je tijd en gelegenheid om een aandeel te nemen in het organiseren van activiteiten van de vereniging, wil mij dat dan laten weten, in het bijzonder ook wat je dan zou kunnen doen, of waar je vooral goed in bent.

Jos Ulijn,
voorzitter Big Ben Club tel (053) 477 98 23
Mailto: josulijn@worldonline.nl
Aconet 77.8500/203.16