WimpLink 1.05 is beschikbaar

Na veel vijven en zessen is het er toch van gekomen. !WimpLink - de StrongArm compatible versie 1.05 - is vanaf nu verkrijgbaar op diskette. De nederlandstalige handleiding, die nog herschreven moet worden, zal in de nazomer gereed zijn.

!WimpLink is een bij uitstek geschikt communicatieprogramma voor alle 32-bits Acorn computers om met behulp van 'n modem een telefonische verbinding te maken tussen gebruiker (in vaktermen 'de point' genoemd) en een van de inbelpunten van Aconet/Fidonet (verder wordt kortheidshalve Aconet gebruikt) ook wel de 'boss', 'node' of 'sysop' genoemd.
De inbelpunten, allemaal Acornminded BBS'en, zijn genoemd in Asterisk no 10 1998 bladzijde 30. Remco de Vreugd heeft het programma !WimpLink en de gebruikshandleiding in 1994 geschreven. Verschillende Acornisten hebben hem daarbij geholpen. In 1997 heeft Remco toegezegd het programma aan de club te zullen schenken met o.a. de uitdrukkelijke restrictie dat de auteursrechten NIET overgaan naar de Big Ben Club. Verder is afgesproken een registratie bij te houden aan wie een exemplaar van het programma en/of handleiding ter beschikking wordt gesteld.

Ergens in het gecompileerde programma zijn initialen van de 'gelicenceerde' gebruiker en een volgnummer opgeslagen. De initialen van de voor de club ter beschikking staande diskette zijn "CD" (Club Distributie). De sysop's van de inbelpunten kunnen aan de hand van de 'initialen' en het volgnummer zien of de beller al dan niet geregistreerd is. Om organisatorische redenen hebben wij als bestuur van de Big Ben Club het verstandig gevonden de verkoop van !WimpLink en de daaraan verbonden registratie in de handen te leggen van een van de Aconet-beheerders.

Hoe werkt !WimpLink
Je schrijft een berichtje (message) met behulp van een editor -bijvoorbeeld !Edit, !Zap of !StrongEd- en je drag-dropt die tekst in het 'sendmessage-window' op een zelfde manier zoals je gewend bent een bestand te bewaren op floppy of HD. In datzelfde window vul je ook nog de naam en het point-nummer (bijv. 77:8500/504.15; dit is mijn pointnummer) van de geadresseerde in en je klikt vervolgens op "OK". De naam en het pointnummer van andere gebruikers staan in een database; een kort klikje hierop en je hebt je typewerk en eventueel typefouten bespaard. Nadat je via een enkele muisklik op het !WimpLink -iconbar-icoon de telefoonverbinding (onmiddellijk of geruime tijd later, zelfs !WimpLink afsluiten en de computer uitzetten mag) tot stand hebt gebracht verdwijnt het bericht of meerdere berichten via het modem en de telefoonlijn in de richting van de boss. De boss heeft zijn computer zodanig ingesteld dat alle berichten worden opgevangen en in de nachtelijke uren 'automatisch' worden klaar gezet om reeds in de vroege ochtend door de geadresseerde(n) te kunnen worden opgehaald.

Berichten voor points (geadresseerden) buiten het verzorgingsgebied van de boss worden in die zelfde nachtelijke uren doorgestuurd naar andere bossen, die ze eveneens onmiddellijk klaar zetten. Wanneer je belt of 'pollt' (als gebruiker ga ja vanzelf dat minder goed nederlands woord gebruiken) is niet belangrijk mits dat maar niet gebeurt in dat ene nachtelijke uurtje die de computers van de 'bossen' nodig hebben om de berichtenstroom tussen de bossen in goede banen te leiden. Het is ook mogelijk om een bestand - bijvoorbeeld een zelf geschreven stukje muziek of een plaatje - te koppelen aan een kort berichtje en dat tesamen naar een of meer andere point's te sturen. Ook is het mogelijk om een of meer bestanden op te halen die voorkomen in het overzicht 'downloadbare bestanden' bij de boss. Bijvoorbeeld: de clubsoftware van de softwareservice en nog veel, veel meer.

Iedere keer dat je belt naar je boss worden de berichten die voor jou klaar staan overgestuurd. Omdat alle te verzenden en te ontvangen berichten gecomprimeerd worden (dat gebeurt allemaal automatisch) zijn de telefoonkosten minimaal. Tekst ter grootte van een A4- velletje kost minder dan 1 minuut. De transmissie over de telefoonlijn gebeurt met de maximale snelheid van het modem. Dit in tegenstelling tot het WWW, waarbij de provider aan timesharing doet en de effectieve datasnelheid soms zakt tot minder dan 1 Kbit/s.

!WimpLink, Aconet en de Big Ben Club
!WimpLink, Aconet en de Big Ben Club zijn drie min of meer los van elkaar staande dingen. Met het communicatieprogramma !Wimplink kun je berichten en bestanden versturen en ophalen. Andere communicatie programma's zoals !Connector en !Arcterm bieden soortgelijke mogelijkheden.

Echter !WimpLink is veel geavanceerder. Aconet is het medium - het landelijke netwerk - dat de berichtenstroom voor je regelt zonder dat je je er druk om hoeft te maken. Het gebruik van Aconet is gratis; je betaalt alleen de telefoonkosten op het moment dat je belt. Het gebruik van Aconet is niet alleen voorbehouden aan gebruikers van 32-bits Acorn machines. Ook de 8-bitters onder ons kunnen, zij het met beperktere mogelijkheden, gebruik maken van het netwerk. Wat de Big Ben Club is hoef ik denk ik niet te vertellen. Het enige verband dat je tussen Aconet, !WimpLink en de Big Ben Club kunt zien is het enthousiasme van de Acornisten.

Hoe is !WimpLink 1.05 te bestellen
(software en handleiding)
Big Ben Club leden en reeds geregistreerde gebruikers (al dan niet clublid zijnde) kunnen de software (en binnenkort ook de handleiding) bestellen tegen kostprijs door overmaking van het hieronder genoemde bedrag(en) op postgiro 24.16.403 of bank 65.70.97.179 ten name van penningmeester Big Ben Club te Arnhem. Niet Big Ben Club leden betalen een wat hoger bedrag. Let op; de genoemde rekeningnummers zijn die van de penningmeester van de vereniging en niet het gironummer van de softwareservice.

Vermeld op de overschrijving (duidelijk) je lidmaatschapnummer (indien je lid bent), naam, adres en woonplaats en in het geval dat het om een upgrade gaat ook het versienummer van !WimpLink en de 'geregistreerde naam/initialen' die te vinden zijn met een menu-muisklik op het !Wimplink-icoonbalk-icoontje en vervolgens in het Info-window te lezen.

Op een terecht te stellen vraag wannéér de handleiding gereed zal zijn en voor welke prijs, kan ik nu nog geen zinnig antwoord geven. Het enige dat ik nu wel al zeker weet is; dat het herschrijven/ corrigeren van de bestaande handleiding en vervolgens door een aantal freaks van commentaar laten voorzien een fors karwei is, waarbij ik bij voorbaat mijn petje ga afnemen. De handleidingen zullen t.z.t. alleen worden verkocht aan geregistreerde gebruikers.

Met nadruk wil ik er nogmaals op wijzen dat het programma en de handleiding niet in de categorie Public Domain valt. Kopieëren, zoals dat met de overige clubsoftware wel mag, mag dus niet met het programma en/of de handleiding.

Charles Deckers