Landelijke ledenlijst Big Ben Club voorjaar 1999
bijgehouden en verstrekt door Charles Deckers, ledenadmie

Via een enquête op de acceptgiro voor de contributie 1999 hebben we iedereen gevraagd te reageren op de vraag of jullie er bezwaar tegen hebben opgenomen te worden in een landelijke ledenlijst.

Op deze vraag hebben in totaal 345 leden gereageerd, waarvan 80% op deze ledenlijst opgenomen wil worden om op die manier met medeleden contact op te kunnen nemen. De leden die te kennen hebben gegeven niet op deze lijst vermeld te willen worden en de leden die niet gereageerd hebben komen dus niet op deze

voor.

Deze lijst mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.