De krimp zit er in
zichtbaar gemaakt en toegelicht door Paul Porcelijn

De Big Ben Club krimpt jaarlijks zo'n 10% en komt in 1999 ruim onder de vijfhonderd leden, half januari hadden er 435 betaald. Het aantal regio's en de oplaag van de Asterisk slinken vanzelf mee, maar het aanpassen van de landelijke overhead zal meer moeite kosten. Snijden in eigen vlees doet pijn.

Eerst een kort overzicht. Afrekening 1997 en 1998, begroting 1999 en 2000:

Jaar 1997 1998 1999 2000
Ledental maart 575 510 450 400
RvA 1681 2127 1400 1200
Bestuur 7094 5729 4100 3800
Landelijk 8775 7856 5500 5000
Regio's 9670 9438 10000 9000
Asterisk 11497 11132 9000 8000
Bulletin boards 2515 2368 2500 2000
Expo etc 701 1097 1000 1000
Gewone kosten 33158 31892 28000 25000
Inkomsten -34820 -30292 -26000 -23000
TEKORT -1662 1600 2000 2000
Afschrijvingen 3223 4578 4000 3000
Rente, overige 1619 -2697 -1500 -1000
Interen 3180 3481 4500 4000
Reserve        61886 58706 55225 50725 46725

Let op "tekort": dat is het saldo van de gewone inkomsten en uitgaven. Wat daar onder staat heeft te maken met het verleden. Dat telt wel mee, maar er valt weinig aan te sleutelen. Zolang het tekort op de gewone kosten jaarlijks rond de 2000 gulden blijft kunnen we nog minstens tien jaar voort. We vangen dat tekort dan op uit onze reserve van nu nog ruim 55 duizend gulden.

Om dat te bereiken moeten de kosten van de landelijke organisatie flink omlaag. Gebeurt dat niet, dan zou de contributie elk jaar opnieuw een tientje omhoog moeten. Dat is natuurlijk dwaasheid, de gewone leden worden er niets wijzer van.

De reiskosten zijn in de landelijke uitgaven met ruim 2300 gulden de grootste post. Dat lijkt logisch voor een landelijk werkende organisatie, maar driekwart van de vergoeding blijkt te gaan naar een handvol bestuursleden. De RvA-leden reizen ook, maar declareren veel minder. Om deze discrepantie weg te nemen, maar vooral ook om de druk op de begroting te verminderen wordt voorgesteld om de bijdrage in de reiskosten te koppelen aan de kosten van openbaar vervoer: ca. 20 ct per km. Hierdoor kan zo'n 1200 gulden worden bespaard, 3 gulden per lid.

Een andere grote bestuurspost zijn de portokosten. Daarop wordt ruim 600 gulden bespaard door acceptgiro's en lidmaatschapskaarten samen met de Asterisk te verzenden. Een verdere besparing van ruim 600 gulden is denkbaar door de centrale postbus op te heffen, zeker nu de PTT daarvoor huur gaat berekenen. Een vierde besparing van ca 600 gulden is mogelijk door het landelijke fax/telefoon-abonnement van de club op te heffen. Het vergaderbudget van de RvA kan tot 500 gulden worden gehalveerd door goedkopere ruimte te huren, wat al gebeurt.

Wie heeft meegeteld komt op 3500 gulden totaal: zo'n 9 gulden per lid. Worden al deze besparingen doorgevoerd zal de Big Ben Club redelijk millenniumproof zijn.

In de begroting voor 1999 en 2000 wordt er rekening mee gehouden dat niet alle maatregelen meteen volledig effect hebben. Op Asterisk, de regio's en overige activiteiten wordt niet echt bezuinigd, al is het wel de bedoeling dat de Asterisk iets eenvoudiger wordt uitgevoerd.

Over de begroting, de bezuiniging en andere plannen worden zaterdag 6 maart knopen doorgehakt: dan komt de Raad van Afgevaardigden bijeen in Amersfoort.

Laat tijdig aan je afgevaardigde weten hoe jij er over denkt!

Paul Porcelijn