M is C een column van MC

Het proces van de Amerikaanse staat tegen Microsoft vanwege een mogelijke inbreuk op de Amerikaanse Anti-trust wet is alweer verleden tijd. En ongetwijfeld weet u dan al dat Microsoft zich heeft neergelegd: hun Explorer is niet meer een VAST onderdeel van het Windows programma. Je kan en vooral MAG het ONGESTRAFT verwijderen en vervangen door een andere browser.

Oud nieuws dus. Wat u naar alle waarschijnlijkheid niet zult weten -ik overigens ook niet, alhoewel mij er summier iets over ter ore was gekomen- zijn enige saillante details, frappante onderdelen van het proces. Ik las namelijk in het Amerikaans - Engelse weekblad Newsweek het volgende:

Overeengekomen was dat Microsoft aan de hand van een eigen videotape mocht aantonen dat hun eigen browser een integraal onderdeel van Windows was omdat het, net als het hoofdprogramma Windows (-98) in het algemeen, het inloggen op het Internet heel simpel zou maken. Een kind moet de was kunnen doen, zeggen we hier in Holland. Zelfs de ouwetjes kunnen die was doen, zeg ik erbij. En om het effect van de videotape nog eens te versterken mocht men een beroep doen op de kunde van ene heer Allchin die bij Microsoft bekend stond als de Windows guru.

Nou, de tape bleek geen succes, sterker nog, de staat toonde aan dat de tape een 'ge-edit document' was. Onbetrouwbaar bewijs dus. Niet getreurd, een tweede tape werd ingebracht. Die werd zo mogelijk nog meer vernietigend beoordeeld: alsof we (het Hof (mic)) kijken naar een film van Andy Warhol! En toen zou guru Allchin voor het hoogtepunt zorg dragen: hoe gemakkelijk het is om een program-ma te installeren en op een nieuwe ma-chine -na installatie- te kunnen internetten. Hij nam eerst de tijd (tijdens het proces!!) de nieuwe laptop (van IBM) te leren kennen en er zich zo vertrouwd mee te maken dat hij redelijk snel een verbinding kon maken. "Verd., hoe werkt die Thinkpad nou in dit programma, rotding". "Ha, connection!" Floep ... connectie weg, en dat gebeurde enkele malen. Met allerlei 'error messages' die Allchin aan de IBM machine toewees.

En ook legio window-berichtjes, gewone 'doe dit - doe dat berichtjes. Op een bepaald moment moest er opnieuw worden herstart zonder dat het werd aangegeven. Gemakkelijk te installeren, zei u?

Het artikel in Newsweek van 15 februari 1999 eindigt met "zullen computers ooit gemakkelijk in het gebruik zijn?" Ik zou ze willen toe roepen: zonde dat jullie het Risc OS niet kennen. Dan had men geweten dat er in ieder geval één systeem bestaat dat ietske gemakkelijker te installeren is dan het wereldtriomfen vierende Windows, derivaat van Dirty Operating Sysem. Het Amerikaanse proces? Dat was een diepe afgang voor MS. Ach, hoe hoger men stijgt, hoe dieper men valt!! Is zulks al niet 'beschreven' door de Grieken in hun verhaal over Icarus die met de wassen vleugels die zijn vader Daedalus had gemaakt, naar de zon wilde vliegen?

groetend, Max van Loon