Werkgroep Genealogie
een toelichting door Ben van den Aardweg

Doelstellingen.
De doelstellingen van de Werkgroep Genealogie zijn:

Bijeenkomsten.
Om leden van de vereniging in de gelegenheid te stellen zich te laten informeren over genealogie of om zich daarin te bekwamen houdt de werkgroep vijf bijeenkomsten per jaar in het Cultureel centrum "De Ottoburg" in Rijswijk. U wordt tijdens die bijeenkomsten zoveel mogelijk wegwijs gemaakt in de vele bronnen die er over het land verspreid zijn maar ook daarbuiten, bronnen die ons ten dienste staan voor het voorouderonderzoek. Daarnaast worden programma's gedemonstreerd die ons behulpzaam kunnen zijn bij het vastleggen van de gevonden gegevens. Er zijn heel veel van die programma's, maar u moet de goede van de mindere kunnen onderscheiden en dat zoekt de werkgroep voor U uit en informeert U daarover.
Een van de specifiek voor de Acorn computer ontwikkeld programma is:

Ancestry.
Met Heritage was Ancestry een van de weinige echte genealogische databases voor gebruik op de Acorn Computer. Ontwikkeld in de eind tachtiger jaren waren zij bijzonder geschikt voor de 8-bits BBC- en Master computer en vele genealogen met deze computer hebben in die tijd de programma's met plezier gebruikt. Echter: voor Nederlandse namen was er toch een beperking: het programma kon niet overweg met de voorvoegsels zoals die in het Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Spaanse etc. taalgebieden worden gebruikt en dat was jammer.

Met de komst van de 32-bits Archimedes bleek het noodzakelijk een nieuw programma te maken en dat werd Ancestry 1, ontwikkeld door Graham Crow en uitgegeven door Minerva Software. Het programma werd gedemonstreerd op een van de Acorn User Shows in Londen (het jaar ben ik vergeten) en de Werkgroep heeft het zich toen uitputtend laten uitleggen. Maar helaas, ook nu weer waren voorvoegsels een totaal onbekend begrip. We hebben Minerva verteld dat, wanneer ze de Europese genealogische Acorn-markt wilde veroveren het gebruik van voorvoegsels mogelijk moest zijn. We hebben nooit meer iets van Minerva vernomen.

Een andere programmeur schreef Ancestry 2 maar dat werd maar kort verkocht en ook niet ondersteund door Minerva. Ancestry verdween als genealogische database.

Graham Crow is in 1998 zelf aan de slag gegaan en schreef Ancestry+ op basis van het oude Ancestry 1. Het werd een multitasking Wimp applicatie met een flink aantal toevoegingen en verbeteringen en het zou tijdens de Acorn South-East Show op 27 juni 1998 door hem worden verkocht. Vervolgens zou Graham - met in zijn achterhoofd Ancestry+ - gaan werken aan Ancestry 3, een professioneel genealogisch pakket met bijv. GEDCOM import/ export (wat ook een manco was bij de vorige versies van Ancestry) en een aantal andere verbeteringen en toevoegingen.

Maar helaas, nog voor hij Ancestry+ gereed had overleed Graham Crow aan een hartaanval en daarmee stond het project stil. Grahams echtgenote Barbara deed een oproep aan iedereen die in de gelegenheid was Ancestry+ af te maken en/of Ancestry 3 verder te ontwikkelen.

Inmiddels was Dennis Howe bezig met zijn PD programma !Family. Er is een wereldstandaard (GEDCOM), die door Minerva stelselmatig werd genegeerd, waarmee data van het ene genealogische programma naar het andere kan worden overgebracht. Dennis Howe maakte een omzettingsprogramma ANCGED dat de niet-standaard genealogische files (zoals die uit Ancestry) kon vertalen in een GEDCOM-file zodat men toch de gegevens uit Ancestry kon gebruiken in een ander genealogisch programma van welk platform dan ook.

Hoe de verdere ontwikkelingen met Ancestry 3 zijn is ons op dit moment niet bekend en wij kunnen het programma dan ook niet demonstreren. Programma's die we op de bijeenkomsten wel demonstreren zijn voor gebruik met de diverse PC-kaarten die voor de Acorn computers verkrijgbaar zijn.

De bekendste Nederlandse programma's zijn ProGen en GensData D90, die nog gewoon onder DOS werken. Dan is er voor Windows GD/Win. Veel gebruikte buitenlandse (lees Amerikaanse) programma's zijn: Reünion, Brother Keeper en PAF ( ontwikkeld door de Mormonen). Ook bij deze Amerikaanse programma's is het (bijna) niet mogelijk voorvoegsels te gebruiken. Bij Reünion kon men een Nederlandse module kopen die niet alleen de Nederlandse taal weergaf maar ook voorvoegsels mogelijk maakte.

Maakte, want Reünion is inmiddels overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Sierra, die momenteel alle genealogische programma's tracht binnen te halen (of de rechten te verkrijgen) en er wordt in genealogenland al gesproken over een soort "Microsoft in Genealand".

Reünion heet nu Generations en daar zit geen Nederlandse module bij. Alle support die men in Nederland van de firma LipTec (de oude uitgever) had is vervallen en Sierra voelt er niets voor deze alsnog te herstellen. Jammer voor de Reünion gebruikers. Brother Keeper is vrij verkrijgbaar van Internet en heeft wel een Nederlandse module maar voorvoegsels moeten tussen [ ...] (vleeshaken noemden wij dat) en dat staat in een database verschrikkelijk slordig.

Over de genoemde programma's zal ik in een volgende bijdrage iets vertellen, want je kunt je natuurlijk in goed gemoede afvragen waarom er zoveel verschillende genealogische programma's zijn en somde er maar enkele op. Ook hier is de markt overvloedig en de keuze vaak moeilijk.

De Werkgroep Genealogie zal op de Acorn Show op 5 juni a.s. aanwezig zijn met demo's van programma's en u kunt er alle informatie over de hobby genealogie krijgen die u maar wenst.

Ben van den Aardweg,
secretaris WG Genealogie.