Nederlandstalige RISC OS (programma's)
door Kees Grinwis

In de *Asterisk is er al eerder melding gemaakt van de beschikbaarheid van een Nederlandse vertaling van RISC OS. In dit artikel probeer ik een en ander nog wat duidelijker te maken.

Al sinds de introductie van RISC OS 3.1 is er de mogelijkheid om de interface van het besturingssysteem te vertalen in een andere taal dan de standaardtaal (Engels). Bij de later uitgeleverde A5000 machines werd zelfs een vertaling door ECD meegeleverd, samen met een vertaling van de handboeken in het Nederlands. Helaas heeft de toenmalige importeur deze weg niet voortgezet met de introductie van de RiscPC.

Omdat ik het zelf wel handig vond om een Nederlands besturingssysteem te gebruiken en mijn broer (die geen Engels snapt) dit ook zeer handig vond ben ik uiteindelijk zelf begonnen met de vertaling van RISC OS 3.5 in het Nederlands, toen ik een StrongARM ging gebruiken heb ik de vertaling hiervoor aangepast (3.7) en met veel moeite is het Dick Tanis en mij gelukt om een Nederlands Territory module te maken.
(Deze is afgeleid van de Duitse vertaling van RISC OS die Acorn zelf heeft uitgebracht.)

Deze Territory module is de basis van een vertaling die meer volgens de regels, die Acorn daarvoor had, werkt. Dit was namelijk één van de tekortkomingen die er in de vertaling van ECD zat, ze was niet 100% volgens de regels. Uiteindelijk is het gelukt om een vertaling te maken voor RISC OS 3.1 t/m 3.7 die zo veel mogelijk volgens de daar voor geldende regels gemaakt was. Uiteraard zijn we ECD heel dankbaar voor het werk dat zij reeds verricht hadden, voor RISC OS 3.5 en hogere moesten we echter zelf nog veel toevoegen en wijzigen.

Inmiddels zijn er al weer enige fouten uitgehaald en de laatste versie kunt u altijd downloaden van de Tabsoft website (http://www.dune.demon.nl/tabsoft/). Het is echter ook mogelijk om de vertaling op disk te bestellen. De werkgroep Acorn-NL heeft de vertalingen namelijk ook op disk gezet. Hieronder een tabel met de mogelijke disks die u kunt bestellen (via de software service):

RNL-01 Vertaling RISC OS 3.1
RNL-02 Vertaling RISC OS 3.5
RNL-03 Vertaling RISC OS 3.6
RNL-04 Vertaling RISC OS 3.7
RNL-06 Vertaling RISC OS Apps.
RNL-08 Vertaling van de volgende programma's:

Het gironummer van de softwareservice is:

Giro 28 26 256 tnv
Big Ben Club Software Service
Ouddorp

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer er een vertaling van RISC OS 4.0 mogelijk is, ik hoop dat ik daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over krijg van RISCOS Ltd. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze al op de Expo beschikbaar zal zijn, ik denk zelf dat eind 1999 een realistische inschatting is.