En ook nog een antwoord of wat!

In *Asterisk nummer 1 van februari 1999 stelt Michiel Kuijer op bladzijde 22 een aantal vragen. Ik zal proberen die allemaal zo goed als mogelijk is te beantwoorden. Je vraagt of !ArcFax sneller dan 14k4 kan faxen. Het antwoord is helaas nee.

Dat ligt niet aan !ArcFax of de modems, maar aan de door de ITU-T toegewezen standaarden voor fax verkeer. Daarvoor werden altijd degelijke modems gebruikt uit het 4-draads huurlijnentijdperk. Om deze op 2 draads-kieslijnen te kunnen gebruiken werden de genoemde standaarden in half duplex gebruikt. D.w.z. de een zendt en de andere ontvangt, daarna wordt er omgeschakeld van zenden op ontvangen en dan mag de andere kant zenden, meestal alleen voor de ACK's of de NAK's, waarna er weer terug wordt omgeschakeld om het volgende blok data te verzenden.

Faxen werken daarom in synchrone mode (dus zonder start- en stop-bits) met het HDLC protocol. De datacodering werkt met Modified Huffman Coding en wordt getransporteerd volgens het Tonal T30 protocol (deze heb ik helaas nog steeds niet in mijn bezit). T30 Group3 FAX gebruikt V17, V29, V27Ter, V21 channel 2 in half duplex over 2 draden.

In feite worden er meerdere protocollen gebruikt. Bij papierfaxen converteert MH de gelezen (gescande) data naar een compacter te verzenden hoeveelheid data. Bij faxmodems moet de computersoftware de plaatjes in MH-code (TIFF) aan het modem afleveren. Vandaar die conversieslag met een !ArcFax printerdriver. Groep3 bepaalt de synchrone transmissiesnelheid (maximaal V17 = V33 half duplex).

Dit is zo gekozen om compatible te blijven met (oude) papierfaxen. Groep 4 is faxen via ISDN en gaat dus wel sneller. Omdat deze synchrone snelheden niet altijd in analoge datamodems voorkwamen, heeft men ze toegevoegd en daarvoor een aparte commandotaal gemaakt.

Deze commandotalen zijn Class1, Class2, Class2.0, en Class3 (komt zelden voor). Dat is te vergelijken met de Hayes-command set voor data-mode. Bij Class1 doet het computer programma heel veel en het modem heel weinig. Bij Class2 doet het computer programma minder (aan handshaking b.v.) en doet het modem veel meer. Ik meen dat bij Class3 het zelfs mogelijk is om alleen een file en een telefoonnummer naar het modem te sturen en die handelt het dan verder af. Maar omdat Class3 weinig voorkomt weet ik daar niet de exacte details van.

Die Class-standaarden hebben dus alleen betrekking op de commando structuur en niet op de gekozen snelheid. Ik hoop dat ik hiermede en deel van de Fax-sluier heb opgelicht ?

Het uitbellende modem is normaal gesproken in originate mode, en het antwoordende modem is normaal gesproken in answer mode. Auto answer is dus iets anders dan answer mode! Voor de details van HDLC raad ik je een goed datacommunicatieboek aan. Het wordt o.a. ook gebruikt bij AX25 packet radio, en zelfs bij Ethernet en Internet over TCP/IP.

2 Printers op een en dezelfde parallelle printerpoort?
Dat lijkt mij vragen om moeilijkheden. Je hangt dan namelijk meerdere uitgangen aan een en dezelfde ingang. Daarmee blaas je die uitgang (acknowledge en/of busy) dus op. Teken maar eens alle signaallijnen uit, en zet er vooral de signaalrichting (in- dan wel uitgang) bij.

Dan zie je gelijk wat je hardwarematig aan het doen bent. Overigens is het zelfs beter om tijdens het omschakelen van je switchboxje de aangesloten apparaten uit te zetten. Anders kan een schakelclick alsnog een van je poorten opblazen.

Meestal komt het doordat een spanningvoerende signaallijn eerder wordt losgekoppeld dan de aardverbinding. Statische electriciteit en wervelstromen door blikseminslag elders in de wijk zijn ook beruchte poorten moordenaars. Alles op randaarde-stopcontacten aansluiten is daarom altijd zeer belangrijk. Een overspanningsbeveiliging op je computer-, printer en modem 230 VAC voeding is ook wel nuttig als bescherming.

Je Windows95 tip met functietoets F8 is een (oude) bekende, mede omdat deze in veel boeken genoemd wordt. Wat veel minder bekend is, is de mogelijkheid om altijd in DOS op te starten en wanneer je windows nodig hebt dit op te starten met het WIN commando, net zoals bij Windows 3.11 e.d. gebruikelijk was.

Verander daarvoor in het bestand MSDOS.SYS de tekst in BOOTGUI=0. Als het een onzichtbaar bestand is, herstel dit dan even tijdelijk met ATTRIB -R -H -S MSDOS.SYS. Dat verwijdert de readonly, hidden en system vlaggen van de file. Na aanpassen van bootgui moet je dat natuurlijk weer herstellen met ATTRIB +R +H +S MSDOS.SYS.

Maar ik begreep van mijn trouwe cosysop dat MSDOS.SYS in W95 een tekstbestand is geworden, dus dan is ATTRIB +R +H +S niet meer nodig. Kijk het voor de zekerheid maar even na, en vooraf een backup maken van dat bestand is ook wel slim voor het geval het mislukt. En hou als je met zoiets bezig bent natuurlijk ook altijd een bootable DOS flop bij de hand.

Veel succes en tot wedermails en/of telefax.

MvGr. |_|   |\    
   | |enri |/erksen,
   sysop UniCorn BBS, 
   Arnhem NL +31-(0)26 4425506.
   ook voor telefax.