Acorn Expo '99
een impressie van de hand van Aad Bezemer

In februari van dit jaar deed Jos Ulijn als voorzitter van onze vereniging een oproep voor een nieuwe PR-functionaris. Zo'n functie ging mij wat te ver, dus reageerde ik niet. Maar als de jaarlijkse Acorn Expo daardoor in gevaar zou komen? Dat ging me op een andere manier te ver, dus reageerde ik wel. Daar heb ik geen spijt van gekregen!

Vooraf
Aan mijn aanbod om de Acorn Expo'99 te organiseren verbond ik wel de voorwaarde dat ik nog een paar enthousiaste mede-organisatoren zou vinden, alleen voelde ik er toch weinig voor. Gelukkig waren die in mijn eigen regio West-Brabant snel te vinden en zodoende vormden -met de zegen van het bestuur- Bart Bruns, Matt Hendriks en ik het Acorn Expo'99 Organisatie Comité.

Een eerste contact met Herman Corijn maakte duidelijk dat er op korte termijn behoorlijk wat actie moest worden ondernomen. Op basis van een zekere taakverdeling hebben we toen dan ook snel een aantal zaken opgepakt.

Uiteraard vroegen we ons af hoe de belangstelling van exposanten zou zijn na alle Acorn-ontwikkelingen. Ons stond voor ogen dat het juist nu een "must" was om een aantrekkelijke show te realiseren. Ik moet zeggen dat het een heel gedoe is voordat je daar een duidelijk zicht op hebt en er definitieve afspraken kunnen worden gemaakt.

Zo is het in een vroegtijdig stadium nodig om te weten of onze "vaste" sponsors DESK, ECD en XAT weer bereid zouden zijn om het evenement te ondersteunen, want sponsors krijgen een vermelding op de poster.

O ja, de poster... Zou Henk Huinen kans zien om weer een poster als blikvanger voor de Expo te maken? Henk hield het even spannend, maar maakte toch verrassend snel weer een prachtige variant op het ons vertrouwde thema.

Om bezoekers maximaal te laten informeren leek het ons goed om centrale presentaties van RiscOS4 en Vantage te organiseren. Pas kort voor de Expo was het programma daarvoor definitief rond. Misschien aardig om te weten: op dinsdag 1 juni meldde een laatste exposant zich aan, die natuurlijk ook een plekje kreeg...

Achteraf
Inmiddels weten we dat het aantal exposanten hoger was dan we de laatste jaren gewend waren en dat het aantal bezoekers ongeveer gelijk was aan vorig jaar. Van de leden heeft bijna de helft de expo bezocht, in totaal zijn er 315 bezoekers geweest. Mijn indruk is dat de Expo, naast de vertrouwde zaken, veel informatie bood over alles wat op dit moment op ons platform gaande en in ontwikkeling is. In dat opzicht is de Expo voor mij geslaagd.

Op basis van een rondje dat ik na sluitingstijd langs de meeste exposanten heb gemaakt, heb ik het beeld gekregen dat ook zij tevreden waren. Met name werd genoemd de ontspannen sfeer wat "echte" contacten met het publiek mogelijk maakte. Dit werd de week na de Expo nog eens bevestigd door enkele bedankjes die per email uit Engeland binnen kwamen.

Vooruitblik
Bart, Matt en ik hebben inmiddels een korte evaluatie gehouden en besloten dat wij in principe de Expo 2000 ook willen organiseren. Omdat we het ontbreken van een draaiboek als gemis hebben ervaren, zijn we daar alvast mee begonnen, op basis van onze nog verse ervaringen.

In de voorbereiding voor volgend jaar willen we wel enkele veranderingen overwegen. De belangrijkste daarvan is de vraag of we op de huidige lokatie moeten blijven.

Waarom?
De Expo'99 heeft een grotere bijdrage van de verenigingsmiddelen gevraagd dan in de jaarbegroting was opgenomen. Dit komt vooral omdat de huur van de huidige lokatie het afgelopen jaar fors is gestegen terwijl dat niet het geval was met de sponsorbijdragen. Daarnaast vind ik de bereikbaarheid per openbaar vervoer beslist voor verbetering vatbaar. Hierbij wil ik direct opmerken dat ik niet terug wil naar lokaties als scholen en buurthuizen, naar mijn idee is het wenselijk om de huidige kwaliteit van de Expo in alle opzichten te handhaven.

Dit is in het belang van zowel bezoekers, exposanten en... organisatoren! Een accomodatie als Mercure draagt namelijk zorg voor allerlei praktische zaken ter plaatse, als huurder (wij dus) heb je daar dan weinig omkijken naar en dat is ook heel wat waard!

Een andere overweging (en daar ben ik stelliger over) betreft de naam van ons evenement. Waarom?
De huidige ontwikkelingen geven aan dat de naam Acorn misschien wel blijft bestaan, maar niet meer als enige blijft staan voor het RiscOperatingSystem.

Het lijkt mij noodzakelijk om met die ontwikkeling mee te gaan en daarom de naam van de Expo aan te passen. Ik begrijp dat dat even wennen is, zo praat ik ook nog wel eens over onze "landelijke dag"! Maar vergelijk het met de situatie dat we Sony vragen hun CD-spelers te komen exposeren op de "Philips CD Expo"...

Reacties voor lokatie en naam of anderszins zijn uiteraard welkom!

Dank
Tot slot wil ik -mede namens Bart en Matt- graag iedereen die heeft meegewerkt aan de Acorn Expo'99 hartelijk bedanken voor hun medewerking. Dat waren er heel wat: bij de algemene voorbereiding, bij de opbouw en het opruimen, bij de ingang, bij de PR enz. Dank ook aan de sponsors DESK, ECD en XAT. (Dankzij de laatste konden we beschikken over professionele presentatie-apparatuur). Hun bijdragen geven ook hun betrokkenheid bij de vereniging aan.

Ik hoop dat dat zo blijft.
En als allerlaatste mijn persoonlijke dank aan Bart en Matt, we hebben fantastisch samengewerkt!

Aad Bezemer
(aw.bezemer@wxs.nl)