Hardware, OS'sen, I²C, oftewel: techniek!
een oude liefde in een nieuwe omgeving door Jan Blok

De afdeling Den Haag is bezig iets nieuws op te zetten. Het is de bedoeling dat met ingang van het winterseizoen 1999 een groep van de grond komt die zich met techniek bezig gaat houden. Dit dan wel beperkt tot computertechniek. En dat kan van alles zijn. Zoals het operatingsysteem OS 3.X of OS 4, Linux, uitbreidingen aan de computer in de podule slots, de IIC bus en weet ik veel.

En wie is die ik dan wel?
Even voorstellen: Jan Blok. Die heeft een jaar of drie geleden vrij onverhoeds en niet gehinderd door veel voorkennis een Risc PC gekocht. Het ding een poos als gewone eindgebruiker uitgebuit en nu is de tijd gekomen om er wat meer mee te doen.

Ik ben dus lid geworden van de Big Ben club en de bijeenkomsten in Den Haag gaan bezoeken. Dat is een uitstekende situatie daar maar één ding mis ik. En dat is dat er niet aan techniek wordt gedaan. In het algemeen is het zo dat dit niet erg populair is. Als ik dus voorstel het een en ander aan techniek te gaan doen verwacht ik geen stormloop. Een kleine toeloop moet echter wel kunnen. Ik heb me laten vertellen dat in het verleden wel wat aan prutsen is gedaan maar dat dat toch ophoudt. Dat is ook goed voor te stellen als het vuurtje niet gevoed wordt. En daar ontbreekt het vaak aan. Wel, ik heb me voorgenomen het vuurtje warm te houden. Ervan uitgaande dat er een stuk of wat mensen met een zekere regelmaat meedoen.

Meedoen, waaraan eigenlijk?
In feite is er geen verschil met wat er nu gebeurt in de afdeling Den Haag en de andere afdelingen. Men komt bij elkaar wegens een gezamenlijke interesse en praat daarover, men demonstreert het een en ander, kletst over heel andere dingen en dan is het zo weer elf uur. Dan komt de huisbewaarder langs die heel weinig zegt maar een veelbetekenend gezicht zet en iedereen gaat weg na '' tot de volgende keer'' gezegd te hebben.

Ook zo de tech groep. Het is beslist niet de bedoeling grote projekten op te zetten; welnee, het is de bedoeling dat in een van de hoeken van het lokaal een stuk of wat mensen bij elkaar zitten die het voor anderen over volledig onbegrijpelijke dingen hebben. Dat maakt niet uit want in de andere drie hoeken van het lokaal houden de anderen zich op. En die denken terecht dat die anderen weliswaar een beetje eigenaardig zijn maar toch ook wel aardig.

En dit alles op de derde donderdag van de maand want dat is de algemene inloop avond. De andere avonden is er een of ander onderwerp en dan kan er niet tussendoor gepraat worden. Hoewel.... als het aanslaat is er wel wat te bedenken. Zover is het nog lang niet. Eerst beginnen bij het begin. En dat is: hoe de interesse te wekken van mensen die wel wat die kant uit willen doen maar niet weten hoe, of de ondersteuning niet hebben.

Hoezo, ondersteuning?
Ja, in de vorm van kennis en materiaal. Het is zeker niet zo dat ik alle kennis in huis heb. Beetje wel vind ik, al is dat op het gebied van de Risc PC ook maar gering. Ik heb me echter verzekerd van de hulp van een paar mensen die wel weten waar ze het over hebben. En verder heb ik de beschikking over een voor dit doel perfekte 'scoop'. En moet er op zeker moment een gate array gebakken worden, geen punt, doen we.

Als er nu mensen de neiging krijgen om af te haken moet ik vragen nog even te blijven. Want wellicht is dit iets voor breder publiek. Ik ben in het verheugende bezit van kleinkinderen. En opa's zijn een beetje maf; dat is algemeen bekend. Twee van die koters zijn zo oud dat ze zo nodig moeten knutselen met het materiaal dat hier in mijn werkkamer rondzwerft. De een geef je dan een printplaat, een handje onderdelen, een soldeerbout, tin en de waarschuwing dat die soldeerbout echt heel heet is en de soldeerpunten en zo ook.

Die is dus zoet totdat het weer eens fout gaat. Maar dat hoort bij het vak en zonder brandblaren wordt een mens niet groot. De ander echter is niet meer tevreden met iets simpels zoals lampjes en toetertjes. Zelfs niet met een elektro doos van Philips met die veertjes. Zijn er lezers die dit wat zegt? Ja die doos is opnieuw uitgebracht en nu met CD. Dus was ik ge-noodzaakt om op zijn vragen over com-puters in te gaan en heb ik hem beloofd samen daar iets mee te doen. Voor de hand liggend is om dan de IIC bus te gaan gebruiken.

Een bus is in computer bargoens een aantal signalen die de gang van zaken in de computer mogelijk maken. Er wordt ook de geleiders mee bedoeld die de signalen van de ene plaats naar de andere brengen. Welnu, de IIC bus betekent Inter Integrated Circuit bus.
En dit is in zoverre onzin dat een bus altijd tussen IC's zit. Hier wordt bedoeld dat er speciaal voor die IIC bus ontworpen IC's met elkaar verbonden wor-den. Hoe dat allemaal zit wordt de volgende keer met behulp van een tekening wel duidelijk gemaakt. Als men door deze tekst geïnteresseerd raakt, kan men het verhelderende maar dure -waar zit dat Euro teken nu toch?- 25 of iets dergelijks boek kopen: ''De I²C bus, Uitgave Elektuur ISBN 90-5381-058-7". De tekst is goed, de ontwerpen niet meer te koop en de datasheets pluk je ook zo van Internet. Die IIC bus zit in elke Acorn en is heel gemakkelijk naar buiten te brengen. En dan daarmee iets aan te sturen.

Wat heb ik nu beloofd?
Om de zaak niet al te abstrakt te maken heb ik voorgesteld een wagentje te bouwen dat in eerste instantie door de computer gestuurd wordt en in veel latere instantie het zelf maar uitzoekt. Dit is zo ongeveer hetzelfde als wat die jongens van de Robotica groep van de HCC doen. Het voordeel is dat men heel eenvoudig kan beginnen en het nadeel is dat het eind zoek is. Maar dat zien we dan wel weer. In de tussentijd kan ik de jongeman heel wat uitleggen en een oude liefde weer oppakken, zijnde programmeren.

Voor deze keer is dit wel voldoende. Volgende keer meer want het is de bedoeling in elke uitgave van de * iets te publiceren over dit soort onderwerpen zodat iedereen op de hoogte kan zijn. En naar ik hoop wordt de interesse gewekt zodat het allemaal echt leuk kan worden.

Reakties kunnen nu al gezonden worden naar:
j.m.blok@kader.hcc.nl
of- en dat werkt ook nog altijd: 015-3695042.