Goed verzonden is voordeliger!

In het verleden werden zaken naar de verkeerde persoon of zelfs helemaal niet ingestuurd. Daarom wil ik een ieders geheugen weer eens opfrissen. Om er voor te zorgen dat onderlinge post zo efficiënt mogelijk bij de juiste persoon aankomt (maximale snelheid bij minimale porto-kosten), stel ik de volgende postprocedure voor.

* Dagafschriften (post)bank privé-adres penningmeester(s)
* Declaraties landelijke penningmeester privé-adres landelijk penningmeester
* Declaraties regio penningmeester privé-adres regio-penningmeester
* Mutaties ledenadministratie
(aanmelding, verhuizing, opzegging) ledenadministrateur postbus 1189
* Verslag jaarlijkse regioleden vergadering
(inclusief regiobestuursverkiezingen) secretaris hoofdbestuur postbus 1189
* Verkiezing afgevaardigde (elke 2 jaar) secretaris hoofdbestuur postbus 1189
* Financieel jaarverslag regio <31-01 privé-adres landelijk penningmeester
* Activiteitenjaarverslag regio <31-01 secretaris hoofdbestuur postbus 1189
* jaaroverzicht regiobezittingen <31-01 privé-adres landelijk penningmeester
* Afmelden bijwonen RvA vergadering secretaris hoofdbestuur postbus 1189, fax
* Copy *Asterisk, b.v.k. electronisch zie voorin elke *Asterisk.
* Aanvragen clubsoftware overboeking op giro softwareservice
* Bestellen !WimpLink 1.05 pointpakket overboeking op giro landelijk PM.
* Asterisk niet ontvangen ledenadministrateur postbus 1189
* Hardware vragen telefonisch bij Aart Veenenbos
* Datacommunicatie vragen postbus1189 of UniCorn BBS ook fax
* Software vragen Asterisk of VRAAGBAAK @ AcoNet
* Overige vragen en mededelingen secretaris hoofdbestuur postbus 1189

Genoemde adressen kunt u vinden in de zogenaamde kaderlijst, of vragen aan uw regiobestuur.
Mutaties per Aconet of Internet doorgeven is toegestaan, maar daarbij geldt wel de eis dat de ontvanger een bevestiging stuurt om het rechtsgeldig te laten zijn. De ontvanger kan het bericht dan uitprinten en het daarmee als schriftelijk stuk beschouwen. Dit geldt uiteraard alleen voor berichten van bekenden.

Indien er geen bevestiging is ontvangen, dan geldt het bericht niet als geldig aangekomen. Daar dit belangrijk kan zijn en soms vèrstrekkende gevolgen heeft, is het slimmer om belangrijke stukken altijd per gewone post te verzenden, denk daarbij ook aan de geldende termijnen.

Alvast bedankt voor al jullie post.

Groeten van uw secretaris.
Henri Derksen