van de softwareservice

Disk 78

Imp_Export

!Png2Spr
Converteren van Sprite naar PNG-formaat en omgekeerd.

Programmer

!WimpInfo
Informatie over de status van de Wimp.
Res2Temp
Omzetten van Resource (&fea) bestanden naar Template bestanden.

Tools

!BDotD2
Backdrop of the Day 2, automatisch wisselen van de achtergrond.
AutoRun
Automatisch starten van applicaties.
ClicBack2
Backup van de harde schijf. SHAREWARE


De diskette bevat ook het Public Domain uitpakprogramma !Sparkplug ten behoeve van ingepakte bestanden (type &ddc).

Voor alle typen Acorn Computers is handige software te verkrijgen bij de Softwareservice. De overzichtslijst van de beschikbare software (per type computer) kunt U bestellen door f 2.50 over te maken op postgiro 28.26.256 t.n.v. Softwareservice Big Ben Club te Arnhem met vermelding van de volgende letters:

A Archimedes (alle 32 bitters) 3½" 800
B BBC/Master 5¼"
C Master Compact
E Electron 3½"

Deze overzichtslijsten zijn ook gratis te downloaden op de meeste Aconet BBS'en. Zo staat op BBS 'de Randstad' de lijst A onder de naam 'SW-text'.

Zodra u aan de hand van zo'n lijst Uw keuze hebt gemaakt, kunt u de software per diskette bestellen.
Bijvoorbeeld: B.01 voor disk no.1 van de BBC/Master of A.07 voor disk no.7 t.b.v. de 32 bitters.

De kosten voor softwaredrager, porto, enz. bedragen:

5¼" DFS disk (BBC/Master) f 5.00
3½" disk (overige typen) f 7.50

Vermeld op Uw giro-overschrijving (nummer zie boven) naast uw naam en lidmaatschapnummer de betreffende letter (die aangeeft de soort computer) gevolgd door het diskettenummer.

Charles Deckers, softwareservice