Collega hobbyisten gezocht

Wij, dat zijn Charles Deckers, Paul Porcelijn en Henri Derksen, zijn op zoek naar collega computer hobbyisten die ons willen ondersteunen in het bestuurswerk voor de club.

We hebben iemand nodig die 2 x per jaar de vergadering van de raad van afgevaardigden kan leiden en de leden enthousiasmeert in hun (bestuurs-) activiteiten. Officieel heet zo iemand een voorzitter. Omdat onze laatste voorzitter op 6 maart 1999 is afgetreden, is invulling van die vacature dringend gewenst. Het zou fijn zijn als de betrokken kandidaat zowel affiniteit met de 32 bits RISC OS computers, als met de oudere 8 bits Acorn systemen heeft.

Ook zijn we op zoek naar iemand die de vereniging in en buiten rechtens vertegenwoordigt, en vooral de landelijke activiteiten leidt. Zoals b.v. de landelijke dag (Acorn Expo / RISC OS-show), en de vertegenwoordiging naar de Elektuur-contactdag verzorgt. Natuurlijk mag zo iemand zich in practische en morele zin laten bijstaan door een handvol vrijwilligers. Maar voor de goede afstemming willen we toch graag een contact persoon of hoofdbestuurslid voor de taak van public relations hebben. Zoals jullie wel weten heeft Herman Corijn dat werk jarenlang helemaal alleen gedaan! Echter ook hij is op 6 maart 1999 afgetreden.

Wie komt ons helpen? Met z'n drieën is het te zwaar om aan de meeste wensen van de leden te kunnen voldoen. Maar vele handen maken licht werk.

Wij vragen:

Wij bieden:

U ziet, we bieden meer dan we vragen.
Serieuze reacties kunt u aan het secretariaat van de vereniging richten.
Zie voor de contactadressen de bekende pagina.

Met een vriendelijke groet van Henri, mede namens Charles en Paul.

Noot:
De najaarsvergadering van de raad van afgevaardigden staat gepland voor zaterdag 23 oktober 1999 van 10:30 - 15:30 uur ten huize van regio Gooi en Eemland.
De enige zaterdag dat er geen regiobijeenkomsten zijn.