M is C een column van MC

Het proces van de Amerikaanse staat contra Big Bill is nakend. Of het verdaagd of geseponeerd wordt weet je nooit met hele grote zaken; ik schreef in een eerdere column al dat Microsoft een flinke bron van inkomsten is voor de staat.

En wie slacht nou de kip die gouden eieren legt!? En BG zal dat wel overwogen hebben in zijn strategie; de toekomst van het concern zal hij dus zonnig blijven zien. Ik geloof dat hij zich wat het juridische betreft inderdaad weinig zorg hoeft te maken.
Neen, er is iets anders dat aan de macht van Microsoft knaagt. Iets zo onopvallend klein en langzaam werkend dat ik hoop dat BG in zijn groot-zijn dat over het hoofd ziet. Enerzijds is het de luis die Linux heet, ten andere is er Java, door Internet steeds bekender. En dan is er ook nog het virus-probleem.

Het Linux wordt door de groten aanvaard. Net als Word Perfect 8 (Oracle) zijn er meer grote applicaties die naar Linux geport zijn. Nasa gebruikt Linux omdat, mocht een systeem falen, de kernel bekend, de ontwikkelaar in huis, herstel dus direct aanwezig is.
Ik denk dat ook grote medische apparatuur, gewoonlijk draaiend op Sparc, gebruik maakt van Linux. Je kunt in dat soort bedrijven nou eenmaal geen systeem hebben dat bij het plat gaan niet onmiddelijk hersteld kan worden omdat de deskundige eerst uit z'n bed moet worden gebeld, zich moet aankleden, in de auto stappen en zich door het verkeer moet wringen. In steden als Parijs, Berlijn, New York, Chicago ben je dan gauw drie kwartiertjes kwijt! Meestal duurt 't véél langer als een andere expert van ver moet komen. Doem-denken? Neen, een zeer wel mogelijk scenario.

Java, geen MS bedenksel maar als ik me niet vergis door Sun die ook het Internet pushte. Ja, als je Java gebruikt om HTML voor Internet te schrijven, waarom dan ook niet om je machinetaal te 'verwoorden'?! Gebruik je Java, gebruik je dus geen Microsoft-editor. Die verschuiving gaat heel langzaam maar net als bij de luis in de pels zit er ineens een duidelijk gat in de pels.
Het virus: wij ROSsers hebben weinig last van virae maar in de DOS-wereld is de ene nauwelijks verschenen of de nieuwe kondigt zich al aan. Ook moeilijk te bestrijden vanwege gemakkelijke woekering in het los bereikbare DOS systeemgeheugen. En die luis zou de Microsoft pels wel eens kunnen kaal vreten temeer er andere pelsen (de onze bijvoorbeeld) zijn die daar weinig last van hebben.

De 21ste eeuw kenmerkt zich door opkomst van hele groten én hun verval: zou MS er ook zo eentje zijn?

groetend, Max van Loon