RISC OS uitgediept deel 6
van de hand van onze correspondent Kees Grinwis

In deel 5 is het 'Configure' commando al aan bod geweest, er is toen gekeken hoe dat de tijdzone ingesteld kon worden en er zijn diverse andere configuratie commando's behandeld. Nu wordt het commando verder bekeken. Hiernaast wordt er gekeken naar de syntax van het 'BlankTime' commando.

Als eerste ga ik kijken naar de mogelijkheden om de muis in te stellen. Zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien bestaan er aardig wat opties die te wijzigen zijn.

De opties die hier te zien zijn zullen stap voor stap bekeken worden. Boven in het instellingsvenster ziet u de mogelijkheid om de muissnelheid in te stellen, het configuratie-commando hiervoor is: 'Configure MouseStep'. Als u deze heel langzaam wilt laten reageren gebruikt u waarde 1, terwijl waarde 5 het snelst is. Ik heb hier zelf waarde 4 ingesteld.

Wat echter (nog) minder bekend is dat dit niet alleen een cmos configuratie-optie is, maar dat het ook mogelijk is om deze tijdelijk (alleen zolang u de computer aan laat staan) te wijzigen met een vergelijkbaar basic-commando. Hiervoor moet u echter wel eerst naar basic, dit doet u (hoe kan het ook anders) met het cli-commando 'BASIC'. Als u dit commando intikt (bijvoorbeeld in een taakvenster) dan komt u in de basic-interpreter. Deze zal ik niet gaan behandelen, wat ik wel ga behandelen is het basic-commando 'MOUSE STEP'. In basic kunt u op een vergelijkbare manier help opvragen van een commando.

Het commando dat we dus gebruiken om hulp over het 'Mouse Step' commando op te vragen is:

  'Help Mouse Step'

Eigenlijk is 'Help Mouse' al voldoende, dit omdat het een onderdeel van het basic-commando 'Mouse' is. We krijgen nu de help-informatie over alle 'Mouse' commando's. Een van deze regels bevat de hulp voor 'Mouse Step'. Voor de duidelijkheid zal ik deze regel hier weergeven:

   MOUSE STEP a[,b] 

stelt stapgrootte van een muis-beweging op a,a [of a,b].

Als we de syntax goed bekijken zien we dat het zelfs mogelijk is om voor de x- en de y-richting een andere waarde te gebruiken. Het nut hiervan is echter beperkt. Het tijdelijk wijzigen van de muis snelheid in het algemeen (x- en y-richting) kan echter wel handig zijn. Het uiteindelijk gebruikte commando kan dus zijn:

   'Mouse Step 3'

Voor de volledigheid geef ik ook nog het commando dat noodzakelijk is om de basic-interpreter weer te verlaten, dit is het commando

   'QUIT'.

Als volgende optie zien we in het venster de mogelijkheid om het type van de muis te wijzigen, zoals u ziet zijn er hierbij diverse mogelijkheden. Een standaard RiscPC wordt bijvoorbeeld geleverd met een 'Quadrature' muis. Dit is een muis die speciaal voor Acorn computers gemaakt is, nieuwere computers (De RiscStation R7500+ en de MicroDigital Mico) en de Acorn A7000(+) maken gebruik van een PS/2 muis. Het grootste probleem van de standaard Acorn muis(aansluiting) is echter dat er weinig of geen alternatieven voor aanwezig zijn en een touchpad is al helemaal niet beschikbaar. Deze alternatieven zijn echter meestal nog wel te verkrijgen in een PS/2 (past dus op de nieuwere machines en de A7000) of seriële variant te verkrijgen.

Met het configuratie-commando 'Configure MouseType' kunt u de instelling hiervoor aanpassen. Omdat er weinig help bij dit commando gegeven wordt geef ik hier de mogelijkheden die u achter 'MouseType' aan kunt geven:

0 Standaard (Acorn) muis
1 Seriële muis (Microsoft)
2 Seriële muis (Mouse Systems)
3 PS/2 muis (niet op de RiscPC)

Als u nu bij bepaalde programma's een seriële muis of aanwijsapparaat nodig hebt dan kunt u deze als muis invoerapparaat instellen voordat u het programma start en bij het beëindigen van het programma deze weer terug zetten op de originele waarde (Standaard of PS/2). Dit is heel gemakkelijk te doen met behulp van een Obey-bestand of door het aanpassen van een bestaand '!Run' Obey-bestand in de bewuste applicatie. Let op! Als u het muistype wijzigt naar een type die niet aangesloten is kunt u de muispijl niet meer bedienen en moet u via het toetsenbord het type opnieuw instellen!

De overige muisinstellingen hebben voornamelijk met de 'Window Manager' (wimp) te maken. Ze beïnvloeden de wijze waarop de 'Window Manager' (ofwel in goed Nederlands: de 'Vensterbeheerder') met muiskliks en het slepen van de muis omgaat. De sleep-vertraging geeft aan hoelang de vensterbeheerder wacht voordat deze een klik beschouwt als een sleep-operatie. Dit wordt aangegeven in centiseconden. Als u de muisknop langer dan deze tijd ingedrukt houdt dan neemt de vensterbeheerder aan dat u dit symbool wilt gaan verslepen. De configuratie optie hiervoor is:

   'Configure WimpDragDelay'

De volgende instellingsmogelijkheid geeft aan hoeveel u de muis met ingedrukte muisknop moet bewegen om de vensterbeheerder te laten 'denken' dat u het symbool wilt verslepen, dit wordt aangegeven in OS-eenheden. Normaal hoeft u deze optie niet te gebruiken, voor de volledigheid geef ik toch het configuratie commando voor deze instelling:

   'Configure WimpDragMove'

De dubbelklik-vertraging geeft de tijd (in centiseconden) aan die u nog heeft om een 2e klik te geven en deze actie door de vensterbeheerder als een dubbelklik te laten interpreteren. De configuratieoptie is:

   'Configure WimpDoubleClickDelay'

Hiernaast is het ook nog mogelijk om de dubbelklik-annuleerafstand in te stellen, dit gebeurt in os-eenheden. Ook bij dit commando is de kans dat u er gebruik van hoeft te maken nihil, toch voor de volledigheid geef ik het cli-commando:

'Configure WimpDoubleClickMove'

Door het commando '*Status' kunt u de huidige instellingen bekijken, dit is bijvoorbeeld handig als u hiervan een instellings-obey bestand van wilt maken. (Dit kan handig zijn als u de computer deelt met meerdere personen die allemaal eigen voorkeuren hebben). Als u dan heel goed kijkt zijn er nog meer 'Wimp'-instellingen. Een aantal van deze kunt u instellen via het Configure venster 'Vensters'. In sommige gevallen is het zelfs lastig om uit te zoeken wat de configuratie optie precies mogelijk maakt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de mogelijkheid 'WimpFlags'.

Als u een obey wilt maken met uw eigen configuratie dan is dit echter ook niet erg belangrijk. Wat u alleen hoeft te weten is welke instellingen uit het venster 'Vensterbeheerder' u met de configuratie optie 'WimpFlags' kunt beïnvloeden. Dat zijn ze bijna allemaal, er zijn echter een paar uitzonderingen. Deze zijn:

1) Interactief kopiëren.
2) Achtergrond in vensters
3) 2D-vensters.

Sommige van deze opties worden niet in het cmos-geheugen opgeslagen of door een andere configuratie optie ingesteld.

Een van de mogelijkheden uit het menu heeft echter een extra instelling die u niet via !Configure kunt wijzigen. Dit zijn de opties 'WimpAutoMenuDelay' en 'WimpMenuDragDelay'. Als u de mogelijkheid om submenu's automatisch te openen aangevinkt heeft dan kunt u met eerdergenoemde opties de tijdsduur instellen voor het submenu geopend moet worden. Indien u de muispijl langer dan de ingestelde tijd boven een menu-optie met submenu blijft wordt het submenu automatisch geopend. De andere instelling stelt de tijd in dat de overgebleven opties in het menu geblokkeerd zijn, dit voorkomt het te vroeg sluiten van het submenu. Dit sluiten is hinderlijk als u een optie uit het submenu wilde gebruiken, het kan echter optreden als u boven een andere optie komt met de muispijl. Deze instelling voorkomt sluiten van het submenu voor de ingestelde tijd.

Een ander handig commando wat met uw desktop instellingen te maken heeft is het 'BlankTime' commando om de schermbeveiliging aan te zetten. Van dit cli-commando bestaat er geen configuratie optie, u moet deze dus steeds weer instellen nadat u de machine gereset heeft of wanneer u deze start. (Dit kunt u bijvoorbeeld doen in uw !Boot). U stelt de tijd in in seconden. Om de schermbeveiliging op 5 minuten in te stellen gebruikt u het commando:

   'BlankTime 300'

Uitzetten van de schermbeveliging doet u door het opgeven van 0 seconden als tijd. Het commando bevat wel extra opties, deze worden echter zelden gebruikt. U kunt ze wel zelf opvragen door het help-commando te gebruiken.

U kunt uiteraard ook vragen stellen waar ik op in hoop te gaan. Gebruik hiervoor het e-mail adres: asterisk@dune.demon.nl

Dat was het dan weer voor deze keer, bedankt voor uw aandacht en experimenteer er rustig op los onder het motto:
'Alles kan beter'

Kees Grinwis