Een Riscy trio
vanuit het verre zuiden door Peter Scheele

Naast de Big Ben Club zijn er in Nederland zeker twee andere Acorn- of RISC OS- gerelateerde clubs: de AcornistenList en ACorner, hoewel beide niet als officiële verenigingen te boek staan. Nu laat ik de Big Ben Club buiten beschouwing; als trouwe lezer van de Asterisk bent u wel bekend met deze grote broer, maar ik wil u graag nader laten kennismaken met de andere twee, in afnemende volgorde van ledenaantal.

De AcornistenList is een van de merkwaardigste clubs die ik ken, want het is een virtuele club. Er zijn geen bijeenkomsten en toch wordt er misschien drukker gecommuniceerd dan op welbekende clubavonden in de regio's. De leden ervan zien elkaar niet -velen kennen elkaar alleen van naam- en het medium, e-mail, ontdoet de gebruikers van vrijwel alle persoonlijke kenmerken.

Je kunt niet zien welke trui of colbert iemand aanheeft, er zit geen gezicht bij de schrijver en dus ook geen mimiek of oogcontact, zelfs dialect of tongval zijn door de tekst verloren gegaan en er is geen briefpapier met logo of zelfs handschrift waarop je je een beeld van iemand kunt vormen. Het enige dat er is is tekst en de wijze waarop iemand daarmee zijn gedachten onder woorden brengt. En de een doet dat uitvoerig, misschien met wat omhaal, de ander kort en hoekig, een derde met een wat scherpe of kritische ondertoon of gekruid met humor, ironie of sarcasme.

Veel reacties getuigen van kennis van zaken en iedereen is wel ergens deskundig in of heeft er een mening over, vaak rijp, soms groen.

Nu ben ik wel verzot op post (het onverwachte van wat er 's ochtends in de brie-venbus ligt aan 'snailmail' of in de INBOX zit aan e-mail, wat er nu weer te lezen valt, wie er wat vraagt of opmerkt, het blijft leuk en spannend) maar de AcornistenList voegt er op plezierige en informatieve wijze iets aan toe. Het is een baak voor vraag en antwoord. Wie iets wil weten over defecten, tekortkomingen, beperkingen, mogelijkheden, uitbreidingen, toepassingen of adressen betrekking hebbend op Acorn, RISC OS of third party, kan hier terecht.

De lijst wordt beheerd door Ab Steeman die op verschillende tijdstippen per dag en nacht de ingekomen post geautomatiseerd laat versturen naar de aangesloten leden. Hij gebruikt daarvoor het programma MajorDomo. Heel soms moet hij als arbiter optreden als er iemand de regels van de communicatie door de vaart der gebeurtenissen over het hoofd heeft gezien. Maar meestal is de conversatietoon van de leden gemoedelijk, verstandig en vooral behulpzaam.

Als aanvulling zijn er SharesoftList en de SofttestList die een wat specifieker karakter hebben. Zij die willen communiceren zonder anderen te hinderen, kunnen daar terecht. En dan verzorgt Ab nog de publicdomainsoftwareservice (veel succes, scrabbelaars), een winkeltje vol nuttige en verrassende software. Stuur een mailtje naar lister@riscysite.demon.nl met als tekst 'subscribe AcornistenList'. Er hoeft geen subject te worden ingevoerd. Er zijn overigens nog meer mailinglists in de Acornwereld. Wellicht voor Neil Spellings, voorzitter van de Association of Acorn User Groups (de AAUG), een idee om daar eens een aparte lijst van aan te leggen: naast UK en non-UK een Virtual User Group.

Maar dat alles is slechts bereikbaar voor hen die een Internet-aansluiting hebben.

En dan ACorner, ja, met twee hoofdletters. Het is een samenstelling van de naam Acorn en het woord corner. Het kleine clubje in Zuid-Limburg was ooit regio 15. Door de ligging, onderaan de arm die uitgestoken is naar de rest van Europa, toch wel erg ver verwijderd van de andere regio's en daardoor geïsoleerd. We besloten het zelfstandig te proberen en dat lukte.

We groeien, procentueel behoorlijk hard zelfs, maar met vijftien leden is dat niet zo moeilijk. ACorner is lid van de AAUG. We komen iedere tweede donderdag bij elkaar van zeven tot tien en daarna drinken we in de stad nog een pilsje. Ook bij ons is er sprake van diversiteit in deskundigheid op het gebied van hardware, software, beheer, nieuwe ontwikkelingen of toepassingen. Af en toe organiseren we een lezing (HTML of de relatie tussen Squirrel en HTML) of een cursus (Photodesk) en altijd is er wel iemand die een typisch aspect wil uitleggen.

De meeste leden hebben e-mail en dat maakt tussentijds contact mogelijk en zelfs periodiek electronisch vergaderen. De avonden zijn drukbezocht en papieren leden kennen we eigenlijk niet. We hebben enkele jaren geleden eenmalig een clubblad laten verschijnen, maar aangezien ook ACorner een virtuele kant heeft, is ons clubblad te vinden op http://www.cuci.nl/~pscheele/ACorner/. Van daaruit zijn twee andere sites van onze leden te vinden. In het gebouw, het Regionaal Pedagogisch Centrum, staan enkele tientallen Acorns in een netwerk. We voelen ons daar zeer thuis. Het RPC ligt aan het Raadhuisplein 1, 6226 AN te Maastricht.En dit alles is slechts bereikbaar voor hen die naar het zuiden willen reizen.

Maar u bent dan ook wel van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Peter Scheele, voorzitter ACorner
043-3616301  pscheele@cuci.nl