Werkgroep Genealogie

Op zaterdagmorgen 13 november a.s. bestaat de mogelijkheid om deel te nemen een excursie naar het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

We zullen een bezoek brengen aan ruimten in het CBG die normaal voor het publiek gesloten blijven. Bovendien zal de heer Boutmy van het CBG het een en ander vertellen over hun collectie en de wijze waarop men die voor het genealogisch onderzoek kan benaderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de studiezaal onderzoek te doen. U dient hiertoe de namen op te geven van de familie(s) waar u een onderzoek naar doet. De dossiers zullen na de excursie in de studiezaal gereed liggen.

Indien u aan deze excursie deel wilt nemen dient u zich vóór eind oktober op te geven bij de voorzitter van de werkgroep G.A.M. Battes, telefoonnummer 079-3511845, onder opgave van de namen waarin u onderzoek doet. Het Centraal Bureau voor Genealogie is gelegen naast het station Den Haag Centraal en derhalve gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken.

Wij hopen dat een groot aantal genealogen en belangstellenden van deze gelegenheid gebruik willen maken om te zien wat het CBG allemaal in haar mars heeft. Mocht u nog niet aan genealogie (voorouderonderzoek) doen, dan is dit wellicht een mooie gelegenheid om er eens kennis van de nemen.

Natuurlijk kunt u ook de bijeenkomsten van de werkgroep bezoeken. Zij worden gehouden op 30 september en 25 november 1999 en in de eerste helft van het jaar 2000 op 27 januari, 23 maart en 15 juni in het lokaal van de regio Den Haag aan de Esdoornstraat 3a in Rijswijk.

Tot ziens.
Ben van den Aardweg
secretaris Werkgroep Genealogie.