Contributie en ledenlijst

Roerige tijden in de Acorn-wereld, maar onze Big Ben Club gaat gewoon door. De maandelijkse *Asterisk, de bijeenkomsten in de regio's, in het voorjaar de Expo. Idem zo de helpdesk, de softwareservice, het demoteam, de bulletinboards en de club-homepage op internet. En ja, ook de jaarlijkse acceptgiro hoort daar bij. Het bekende formulier is in deze *Asterisk bijgevoegd.

Net als vorig jaar kan ieder lid bij de contributiebetaling aangeven of zijn/haar naam en adres/woonplaats en telefoonnummer opgenomen mag worden in de landelijke ledenlijst. Bij velen bestaat behoefte om niet alleen binnen de eigen regio maar ook verder weg contact op te nemen met andere leden, maar niet iedereen wil zijn naam op die lijst hebben.

Let wel: Als U niets opgeeft of het vakje NEE aankruist dan wordt Uw naam, etc. NIET opgenomen in deze ledenlijst, onafhankelijk van hetgeen U de vorige keer hebt kenbaar gemaakt. Wilt U wel opgenomen worden in deze lijst dan dient U (opnieuw) het vakje JA aan te kruisen.

Om administratieve redenen kunnen wij niet tegemoet komen aan wensen zoals "wel telefoonnummer maar geen huisadres". Het is dus JA of NEE. Misschien ten overvloede: deze ledenlijst is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Het landelijk bestuur zal daarvoor nooit toestemming verlenen. Desondanks blijft er een klein risico in die richting, ook al wordt de ledenlijst niet aan derden verstrekt.

De contributie bedraagt nog steeds slechts 55 gulden per jaar, huisleden 15 gulden. U kunt betalen met bijgaande acceptgiro. Het mag ook met een eigen giro- of bankoverschrijving of op electronische wijze. Vermeld dan wel Uw lidnummer en "JA" of "NEE".

Hebt U al betaald of hebt U Uw lidmaatschap reeds opgezegd, dan is geen acceptgiro bijgevoegd. Mocht U echter menen dat u de acceptgiro ten onrechte ontving, wees dan zo vriendelijk om even te bellen naar de penningmeester of de ledenadministrateur dan wel een briefje te sturen aan Big Ben Club, Postbus 1189, 6801 BD Arnhem. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (ledenadministratie Big ben Club, postbus 1189, 6801 BD Arnhem), tot uiterlijk 1 november 1999, anders loopt het lidmaatschap gewoon door.

Wat de betaling betreft: graag voor 1 januari 2000. Betaalt U niet op tijd, dan sturen wij U een herinnering. U betaalt dan echter f 5.- extra.

Paul Porcelijn, penningmeester, 023-5363788
Charles Deckers, ledenadministrateur, 040-2052238

Oktober 1999