RISC OS uitgediept deel 7
van RISC OS graver Kees Grinwis

De voorgaande twee delen zijn er voornamelijk configuratie commando's besproken, met een uitstapje naar een BASIC commando. Aan deze lijst zullen er nog een paar toegevoegd gaan worden. Daarnaast zullen er ook weer een paar commando's behandeld worden die minder met de configuratie te maken hebben, maar toch tijdelijk het gedrag van de machine beïnvloeden.

Het eerste commando wat ik ga behandelen is een commando dat zeer belangrijk kan zijn bij het gebruiken van een Nederlandse !Territory en een aantal programma's die automatisch de taal instellen naar aanleiding van de 'Country' instelling.

Onder RISC OS 3.7 en eerder is het namelijk niet mogelijk om een naam van meer dan 10 tekens te gebruiken. Wordt dit toch gedaan dan kan dit problemen geven. Let nu eens op de lengte van het woord 'Nederland' in het Engels. Dit wordt dan: 'The Netherlands', omdat in landennamen onder RISC OS geen spaties voor kunnen komen wordt dit al korter gemaakt en wordt het 'Netherlands'.

Helaas, helaas, helaas. Dit zijn totaal 11 karakters, eentje te veel dus (RISC OS staat in een bestandsnaam nu eenmaal slechts 10 tekent toe, zoals u in bovenstaande afbeelding kunt zien). Om met dit soort bestandsnamen problemen te voorkomen is er een 'Truncate' configuratie-optie. Als u het commando 'Status Truncate' in een taakvenster uitvoert kunt u zien of het afbreken van bestandsnamen aan of uit staat. Als het uit staat kunt u deze het beste aanzetten door middel van het configure commando. Hoe u dit kunt doen staat beschreven in de 2 vorige edities. Met het nieuwe disk-formaat van RISC OS 4 zullen dit soort problemen in de toekomst wel veel minder vaak voor gaan komen.

Er zijn nog een aantal andere configuratie opties die, net zoals overigens het 'Truncate'-commando, niet in te stellen zijn vanuit de Desktop (met bijvoorbeeld !Configure) . Ik zal de belangrijkste eerst in het kort opsommen:

De configuratie-optie 'Boot' stelt in of de machine wel automatisch opstart vanaf een (harde) schijf of niet. Wilt nu het automatisch opstarten aanzetten dan maakt u gebruik van het commando 'Configure Boot', werkt u echter nog met diskettes is de kans groot dat u deze optie niet wilt gebruiken. Dan gebruikt u de configuratie optie 'NoBoot', dus is het commando: 'Configure NoBoot'.

De meeste RISC OS gebruikers zullen wel standaard in de desktop opstarten. Gebruikt u echter BASIC dan kan het handig zijn om de voor-instelling van de 'Caps Lock' toets te kunnen wijzigen. Hiervoor is er een configuratie-optie aanwezig. Er zijn 3 mogelijke standen:

  1. U wilt geen Caps Lock aan hebben staan als u de computer opstart. Dan gebruikt u de configuratie-optie 'Caps', zoals beschreven in het voorbeeld 'Boot' / 'NoBoot'. dit zet Caps Lock uit bij het opstarten.
  2. U wilt de Caps niet aan hebben staan. Hiervoor is de optie 'NoCaps'.
  3. Als laatste is er de mogelijkheid om de Caps Lock toetst aan te hebben maar met de Shift toest toch kleine letters in te voeren. Deze optie kunt u zelf vanaf het toetsten bord ook aanzetten door de toetsen <Shift> en <Caps Lock> tegelijk in te drukken. (Eerst Shift en dan Caps).

Hier is echter ook een configuratie voor aanwezig onder de naam 'ShCaps'.

Als laatste commando in deze rij is er het 'Scroll' commando. Normaal staat dit commando aan, als dit zo is dan scrollt (rollen is een correct Nederlandse vertaling?) het scherm wel door aan het eind van een regel en als u deze optie uitgezet heeft (d.m.v. de optie 'NoScroll') dan scrollt deze niet verder.

Naast deze commando's zijn er ook een aantal commando's die wel via een desktop applicatie in te stellen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

De eerste is in te stellen door gebruik te maken van bijvoorbeeld Alarm en Organizer. Hieronder is het Alarm scherm weergegeven, MEZT is zomertijd en MET is normale Midden-Europese Tijd.

Sommige mensen gebruiken geen van beide applicaties en dan is het toch wel handig als je de zomertijd wel, of juist niet in kunt stellen, in deel 5 van deze cursus heb ik al besproken hoe je de machine op de juiste tijdszone in kunt stellen, nu ga ik in het kort uitleggen hoe je de zomertijd aan of uit kunt zetten. Het aanzetten gebeurt door het commando 'Configure DST' en het uitzetten door de andere mogelijkheid ('NoDST'). DST is overigens een afkorting van 'Daylight Saving Time'.

De andere optie die genoemd is stelt het volume van de systeem-beep in. 'Quiet' is stil en 'Load' is een harder volume. Het is mogelijk om ook het beepje en het volume in te stellen, maar hier zijn (helaas) geen configuratie-commando voor aanwezig.

Wat met een normaal commando wel mogelijk is, dat is het wijzigen van de beep. Stel dat u de module 'Chimes' geladen heeft dan is er een beep bijgekomen, in dit geval 'NewVoiceBell'. Door nu het volgende commando in te voeren: 'ChannelVoice 1 NewVoiceBell' dan zorgt u er voor dat de standaard-beep nu 'NewVoiceBell' is. Welke mogelijkheden er allemaal zijn kunt u opvragen via het commando 'Voices'. Als u echter gebruik maakt van het 'ChannelVoice' commando dan wordt deze instelling niet in het cmos-geheugen opgeslagen.

Een geheel ander commando is het 'Cache' commando. Met dit commando is het mogelijk de cache van een processor aan of juist uit te zetten, tenminste als u een processor met cache heeft. Alle processoren na de ARM 3 beschikken overigens over cache. De StrongARM heeft zelfs gescheiden caches.

Als u gebruik maakt van een StrongARM dan kan dit commando zelfs heel handig zijn, omdat de structuur van de cache gewijzigd is werken sommige programma's niet meer. Dit is te verhelpen door de cache uit te zetten. Als u help-informatie opvraagt van het cache commando dan ziet u hoe u deze kunt bedienen, het is zelfs mogelijk om dit voor te configureren.

U kunt uiteraard ook vragen stellen waar ik op in hoop te gaan. Gebruik hiervoor het e-mail adres: asterisk@dune.demon.nl

Dat was het dan weer voor deze keer, bedankt voor uw aandacht en experimenteer er rustig op los onder het motto:
'Alles kan beter'

Kees Grinwis