Van diskettes en hun images (2)
verdere uitleg door Janny Looyenga

Programma's - via seriële kabel.
Een van de programma's om files van BBC naar PC over te zetten door middel van een seriële kabel is -XFer, versie 3.0, van Mark de Weger. De vorige keer al even genoemd. Het bijzondere hieraan is dat elk file tweemaal wordt overgezet: het eigenlijke file en een tweede file waarin gegevens worden opgeslagen van het eerste file, zoals dir, naam van het file, laadadres, executieadres, lengte, lock of unlock, crc berekening. Dit tweede file is het .inf file. Het veelgebruikte en standaard geworden archive formaat is uitgevonden en geïntroduceerd door Wouter Scholten. Veel programma's maken gebruik van deze .inf files om de images naar hun eigen formaat om te kunnen zetten.

Als voorbeeld het spel 'Elite', nadat het door -Xfer van BBC naar PC is overgebracht:

!boot 34
!boot inf 34
elite 356
elite inf 34
elite2 1280
elite2 inf 35
elite3 5376
elite3 inf 35

Hier de informatie in de *.inf files van 'Elite':

$.!BOOT  000000 000000 000022 000
$.ELITE  001900 FF8023 000164 000
$.ELITE2 001900 001900 000500 000
$.ELITE3 001900 00197B 001500 000

Hierna gebruikt door de Model-B emulator, die er met wsconv een image van maakt:

E:\>wsconv.exe eli
Archive conversion
This will convert all the files in the 
current directory into a new DFFS image.

found '!BOOT.INF' relating to '!BOOT'

BBC name: '$.!BOOT', l:0 e:0
Attempting to add PC file '!BOOT'
...onto drive 0
...as '$.!BOOT'
...exec: 00000000 load: 00000000
...file length:34
found 'ELITE.INF' relating to 'ELITE'
BBC name: '$.ELITE', l:1900 e:FF8023
Attempting to add PC file 'ELITE'

...onto drive 0

...as '$.ELITE'
...exec: 00001900 load: 00FF8023
...file length:356
found 'ELITE2.INF' relating to 'ELITE2'
BBC name: '$.ELITE2', l:1900 e:1900
Attempting to add PC file 'ELITE2'
...onto drive 0
...as '$.ELITE2'
...exec: 00001900 load: 00001900
...file length:1280
found 'ELITE3.INF' relating to 'ELITE3'
BBC name: '$.ELITE3', l:1900 e:197B
Attempting to add PC file 'ELITE3'
...onto drive 0
...as '$.ELITE3'
...exec: 00001900 load: 0000197B
...file length:5376
wordt eli(te) 7246

Om apart van de Model-B emulator de files te converteren, heb je 2 files nodig:

wsconvert.exe en cwsdpmi.exe .Tik in 'wsconvert' en de naam die je het image wilt geven. Let op: gebruik geen naam die al als file bestaat, anders wordt het overschreven. Ook de geregistreerde versie van de pcBBC emulator heeft een programma -pcxfer- om files te transporteren dmv een seriële kabel van BBC/Master diskette naar PC, dat gelijk de files in een image plaatst.

Even een paar nieuwtjes tussendoor:
Tom Seddon is bezig om van zijn Model-B emulator een W95 versie te maken. Ian Bell, een van de makers van Elite, had al zijn versies vrijgegeven en op Internet gezet, maar helaas... hij moest ermee stoppen door bezwaren van David Braben, de mede-programmeur van Elite.

Programma's - rechtstreeks inlezen
In plaats van bestanden over te zetten, kunnen de BBC diskettes ook zo op de PC ingelezen worden. Hiervoor zijn o.a. de volgende programma's beschikbaar:

-BeebDOS = MicroBoss Ltd.
Is het best te beschrijven als een hoeveelheid losse programmaatjes, die het mogelijk maken BBC diskettes in DOS op een PC te lezen en te schrijven. In de nieuwste versie 3.00 worden alle commando's vanuit een menu geregeld. Er is mede support voor Archimedes ADFS 800k D, Cumana QFS, en het Torch CPN diskette formaat opgenomen. Bovendien voor Watford 62 file entries en Solidisk met meer dan 31 files.

-Anadisk = Sydex
Zeer geschikt om onbekende diskformaten mee te bekijken. De laatste jaren veel gebruikt voor BBC diskettes. Je kunt er bijna elke diskette mee lezen, bewerken, repareren, formatteren en copieren. Geen freeware, maar 'user supported' shareware.

-FDC = gebaseerd op John Wilson's FDCDEMO, verbeterd door Wouter Scholten.
Leest BBC diskettes op een PC, alleen echter indien de PC beschikt over een oude disk controller OF een hele nieuwe. Clubleden bij wie het werkt, zijn er erg enthousiast over. Het programma leest niet alleen, maar schrijft gelijk files in de vorm van images weg.

Van images naar images.
Er zijn een paar programma's die images van de ene emulator om kunnen zetten naar images van de andere.
Dit zijn:

-BBC Explorer 2, van Laurie Whiffen.
Een Windows Explorer-achtig programma, waarmee BBC files en/of disk images kunnen worden bewerkt, bekeken, gecopieerd, geformatteerd.

-Dconv 2.0, van Tom Seddon.
Zet DFS formaten (single/double sided, 40/80 tracks, 31/62 files) om naar een standaard archive formaat.

-BBCim
Converteert diverse emulator formaten. Begin met BBCIM -H en u krijgt alle beschikbare commando's op het scherm. Er zijn verschillende beta versies voor DOS en voor Windows. Kan het Watford 62 files formaat opsplitsen in twee images van 31 files.

-Dconv for Xbeeb, van David Ralph Stacey.
Een van DFS image naar Xbeeb emulator omzetter. Dit alles werkend op de PC.

Voor de Archimedes/RiscPc zijn er enige gelijksoortige programma's:

-BeebArc, van Darren Salt.
Lijkt op BBCim, maar is speciaal voor de Risc PC's geschreven.

-Stampinf, van David Glover.
Kan archives (met *.inf files) omzetten voor en naar de vele Acorn computers.

-XADFS, als laatste, van Wouter Hobers,
pakt files uit van een Electron Plus-3 320K ADFS disk image naar een PC.

Afgezien van het feit dat de BBC niet meer is, is het niet meer van toepassing te stellen dat zijn tijd voorbij is. De BBC leeft als nooit tevoren. Zie: 'The BBC Lives!' (http://www.nvg.ntnu.no/bbc/emulators.html) voor de diverse software en de emulatoren. De nieuwste is van de Master Compact.

Voor mensen die niet aangesloten zijn op Internet en toch graag een copie of copieen van de besproken emulatoren, programma's en/of images willen hebben: schrijf of bel, ik stuur het wel. Ook een kijkje op de Aconet BBS-en kan geen kwaad, zie achterin de Asterisk voor de telefoon-nummers.

Janny Looyenga.
Aconet email    : 77:8500/302.25
Internet email   : janny@catslair.demon.nl