werkgroep Genealogie
door Ben van den Aardweg

Op zaterdag 20 november j.l. verzamelden zich 14 leden van de werkgroep en belangstellenden voor de ingang van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag. Na inschrijving in het register, een verplichting bij het CBG, werden ze ontvangen door de heer Boutmy die hen namens het CBG welkom heette. Hij schetste in het kort het doel van deze ochtend: een rondgang door de catacomben van het CBG en naar plaatsen die voor het publiek normaliter gesloten blijven.

De eerste gang was naar de ruimte waar honderdduizenden persoonskaarten zijn opgeslagen. Vanaf 1938 is er van iedere Nederlander in de gemeente waar hij/zij woonachtig is zo'n kaart aangelegd.

De kaart bevat voor de genealoog onschatbare gegevens. Na het overlijden van de persoon gaat de kaart naar het Ministerie van Justitie en vervolgens naar het Centraal Bureau voor Statistiek die er gegevens voor hun administratie van over nemen. Daarna komt de kaart bij het CBG, we zijn dan alweer een jaar verder, waar de honderden kaarten door vrijwilligers worden gesorteerd en in de rekken worden opgeborgen. Genealogen kunnen copieën van de kaart aanvragen (uiteraard tegen vergoeding) waarbij men tenminste moet aangeven wanneer betrokkene is overleden.

De persoonskaart is vaak een goede basis - naast informatie bij familieleden natuurlijk - om een genealogisch onderzoek te starten. Het is wel zo dat i.v.m. de wet op de privacy enkele rubrieken zoals geloof en de adressen door het CBG zijn afgeplakt. Ook adressen ja, want er zou er wel eens een bij kunnen staan waaruit men de conclusie kan trekken dat betrokkene een scheve schaats heeft gereden. Maar er zijn ook andere redenen denkbaar.

Vanaf 1996 worden er geen persoonskaarten meer aangelegd maar verdwijnen alle gegevens in de computer bij de gemeente die er dan weer op lijsten uitkomen en het is nog even de vraag hoe die gegevens bij het CBG terecht zullen komen maar de heer Boutmy had daar alle vertrouwen in.

In dezelfde ruimte bevinden zich ook familiearchieven die door de betreffende families aan het CGB zijn aangeboden. Zo'n familiearchief kan een enkele doos zijn, doch ook een aantal strekkende meters. Ook die persoonlijke archieven zijn raadpleegbaar.

In een volgende ruimte waar de heer Boutmy ons naar toe loodste bewaarde men familie-annonces, bidprentjes en ander materiaal zoals ook genealogieën, kwartierstaten en andere zaken die door genealogen aan het CBG werden aangeboden. Honderden meters documenten en boeken staan de genealoog ter beschikking en hij/zij kan ze allemaal inzien.

Ook maakten we kennis met de plaats waar vrijwilligers advertenties uit kranten en tijdschriften knipten en opborgen in op naam gestelde enveloppen. Die advertenties worden veelal door mensen "in het land" naar het CBG gezonden en daar verwerkt. Door vrijwilligers zoals ik zei want zonder hen kan het CBG de genealoog niet ten dienste staan. Daarom bieden veel genealogen hun diensten aan het CBG aan en die bestaat er dan uit om eens een ochtend of middag in het CBG te werken.

Het zou te ver gaan om de hele rondleiding hier te verwoorden Nog één ding: ook de automatisering heeft bij het CBG zijn intrede gedaan. Op terminals kan men direct on line zien of er van een bepaalde naam informatie bij het CBG aanwezig is, of er een familiewapen bestaat e.d.

Na afloop van de rondleiding overhandigde werkgroep voorzitter Gerard Battes een kleine attentie aan de heer Boutmy met dank voor de uitleg. Vervolgens trokken de 14 leden zich terug in de studiezaal waar de door hen eerder via Gerard opgevraagde familiedossiers ter inzage lagen.

Het ligt in de bedoeling om begin volgend jaar wederom een rondleiding door het CBG te verzorgen. Belangstellenden kunnen zich nu reeds opgeven bij voorzitter Gerard Battes. Normaal gesproken mag de groep niet groter zijn dan 10 personen om het wat overzichtelijk te houden.
Wees er dus snel bij.

Werkgroepbijeenkomsten.
Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep op 25 november - waar weer een aantal leden acte de présence gaven - ging Gerard Battes verder in op het thema: "Hoe start ik een onderzoek".

Beginnend bij ouders en familieleden is men al snel toe aan archiefonderzoek en daar zijn er heel wat van in het genealogische wereldje. Als vervolg op het besprokene van afgelopen donderdag zal Gerard op 27 januari 2000 verder op het thema "Archieven" doorgaan. We zullen dan ook wat formulieren laten zien die het noteren van de gegevens vergemakkelijken. En neem altijd als uitgangspunt: Alles noteren!

Ancestor.
In het laatste nummer van Acorn User stond een beschrijving van de opvolger van !Ancestry en !Ancestry+. Aangezien softwarehouse Minerva een claim op het naamsrecht van Ancestry heeft gelegd mocht de nieuwe naam (bedacht was !Ancestry 3) niet gebruikt worden en koos de maker voor !Ancestor. Om dit verhaal niet te lang te maken en om een volgende keer weer wat copy te hebben zal ik in een volgende bijdrage proberen iets over !Ancestor te vertellen.

Ben van den Aardweg
secretaris werkgroep Genealogie