Nieuw reglement

De Raad van Afgevaardigden heeft op 6 november 1999 een nieuw reglement vastgesteld. Dit reglement is een aanvulling op de (ongewijzigde) statuten uit 1991 en heeft dezelfde indeling. In de statuten zijn al veel zaken geregeld. Het reglement voegt daar weinig aan toe - alleen wat echt nodig is.

Over de regio's zeggen de statuten weinig: artikel 32, in het oude reglement verder uitgewerkt, maar in het huidige reglement weer flink afgeslankt.
Wat bleef gaat meestal over geld. Voor de rest is het: regio, regel je eigen zaakjes maar hou het bestuur en de Raad van Afgevaardigden goed op de hoogte.

Het nieuwe reglement is zeker niet perfect. Het wordt nog niet aan alle leden toegestuurd maar is wel electronisch voor iedereen beschikbaar via Unicorn BBS, per e-mail of op diskette. De oorspronkelijke versie staat in een spreadsheet (Eureka), maar het reglement is ook beschikbaar als een set drawfiles en als tekstfile. Belangstelling? Bel Paul Porcelijn 023-5363788 voor een exemplaar.

Kijk goed of er wat ontbreekt of verkeerd staat in het reglement en meld ons wat er anders moet. Als je reactie begin januari binnen is kan hij nog verwerkt worden in de verbeter-voorstellen die op 4 maart 2000 in de Raad van Afgevaardigden komen.

Paul Porcelijn