8-bit houdt je bezig!
samen met Janny Looyenga

Opbouw en beschrijving van een grafisch pakket, het Picpac menu.

Op een van de Regioware schijven van de regio Gooi & Eemland staat het complete Picpac menu uit de Acorn User van november '90, december '90 en januari '91. Oorspronkelijk bedoeld voor de Electron met Plus 3, maar ook te gebruiken op de BBC, de Master of een Compact met ADFS. Voor degenen die zelf willen bekijken hoe het menu opgebouwd wordt, zijn alle listings apart op deze schijf gezet... De opbouw van het menu heeft wel enige uitleg nodig ,want om tot een compleet grafisch pakket te komen, moeten de diverse listings gesaved worden onder voorgeschreven namen en in bepaalde directories.

In het november nummer staan 5 listings met in de tekst nog een kleine listing die daarbij gebruikt moet worden om het geheel te initialiseren. Op de schijf Picpac 0 genoemd. Save het als Init in de Picpac directory. Dit programma wordt gestart in een !BOOT file als het volgende wordt ingetikt met

*BUILD $.!BOOT

0001 *Basic
0002  PAGE=&1D00
0003 *Dir Picpac
0004  Chain"Init"
0005  <Escape>

Vergeet daarbij niet het *OPT 4,3 commando!
En dan de andere listings Picpac 1 t/m 5:

  1. Save die op een lege ADFS schijf onder de naam Pagemak. Dit tekent het menu, creëert de Picpac disk en savet het menu scherm.
  2. Is het menu programma. Save die als menu in de Picpac directory. Het geheel is nu al te runnen, de pijl kan al naar de diverse icons (=pictogrammen) bewogen worden, maar er valt nog niets in te laden.
  3. Save als Icondrive in de Picpac directory. Dit programma vormt de schakel tussen het menu en de screen edit mogelijkheid. Na de screen edit druk je op Escape en het programma chaint Listing 4.
  4. Save als Bootstr. Dit savet het ge-edite file onder de naam Wkfile in de vooraf gekozen mode en runt dan het menu weer zodat er een andere icon gekozen kan worden. In geval van nood (foutje op de diskette of zo) wordt er een hulp programma gestart die Emergency heet, waardoor al het werk niet verloren gaat maar op een nieuwe schijf gezet kan worden.
  5. Save als Band in de Picpac directory. Deze module is voor het lijnen tekenen en kan vanaf het menu geselecteerd worden door op de pen icon te klikken.

De standaard toetsen zijn voor iedere module gelijk: Z X : en /; met de Escape toets kun je elk programma uit behalve het menu programma zelf.

Bijkomende toetsen voor het tekenen:
Return tekent de lijn in de gekozen kleur (cursor toetsen links/rechts); M beweegt de cursor zonder een lijn te tekenen; C maakt het scherm schoon; toetsen 1-4 bepalen de snelheid; O savet het huidige screen en I laadt het oude scherm in.

OPMERKING: Om het geheel aan de praat te krijgen, is het op de Master het eenvoudigste met de PAGE op &E00. Op de BBC gaat dit niet en daarom heb ik de PAGE op &3000 gezet. Daarna ging het wel! Van de gehele diskette, listings en compleet menu, is ook een diskimage (een software matige diskette) beschikbaar voor gebruik in een BBC emulator.