Acht Bit houdt je bezig! (2)
door Janny Looyenga

Ging het de vorige keer alleen om lijnen tekenen, nu worden er enige utilities aan toegevoegd, zoals het tekenen van bogen en cirkels, het schrijven van tekst en de mogelijkheid tot copiëren.

Er zijn 6 listings die allemaal gesaved moeten worden in de Picpac Directory en wel onder de volgende namen:

Picpac 6 : LoadScr
Picpac 7 : SaveScr
Picpac 8 : Starcomm
Picpac 9 : Curves
Picpc 10 : Text
Picpc 11 : Copy

Op het menu is het icon om het scherm te laden te herkennen aan de diskette met een pijl erop die van de diskette af wijst en het icon om het scherm te saven met een pijl er naar toe. Er bestaat nu ook de mogelijkheid om *commando's te gebruiken.

De standaard toetsen worden gebruikt voor het plotten. Samen met de SHIFT toets wordt de grootte van de "cursor" bepaald. Dit geeft dan of bogen of cirkels. Return tekent en de F toets vult het vlak. Als je de cirkel eerst wilt testen druk dan op de spatiebalk, elke andere toets wist hem weer. Ook kunnen er cirkelbogen geplot worden.

Druk op de C om de compass mode te verkrijgen - er verschijnt een kruisje dat met de Z en de X toetsen rond de cirkel bewogen kan worden en met de RETURN toets geplot - met DELETE verlaat je deze mode weer. Selecteer de curves met het cirkel icon.

Tekst wordt geselecteerd met het pen en papier icon. Als dit programma voor de eerste keer gerund wordt, verschijnt er een smalle vertikale streep als tekst cursor. Deze kan weer door de standaard toetsen bediend worden met daarbij de SHIFT toets voor de snelheid. Door op de spatiebalk te drukken kun je je tekst intikken. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken geeft de RETURN toets nog meer mogelijkheden. De volgende opties verschijnen dan:

L - Laat de tekst precies zoals hij is;
R - Rub (wis) de tekst;
P - Plot (print) het in de huidige kleur;
C - Centreer de tekst op de verticale stippellijn.

(Deze lijn kan bewogen worden door de C nogmaals in te drukken en de Z en X toets om hem naar links en rechts te bewegen. Nog eens de C toets indrukken centreert de stippellijn). De tekst centreren geeft precies dezelfde opties behalve de C. Tekst kan over andere tekst geprint worden om speciale effecten te creëren, bv. eerst tekst in rood en later dezelfde tekst in geel met een miniem verschil naar links of rechts.

Als laatste icon van deze maand kan het Copy icon geselecteerd worden. Dit is het tweede van links op de bovenste rij. Als dat gekozen wordt verschijnt er een vierkantje in het midden van het scherm. De grootte kan bepaald worden door de SHIFT toets samen met de standaard toetsen. Druk op de spatiebalk om de gewenste area aan te wijzen, daarna verplaats je het vierkant naar de plaats waar je het wilt zetten en druk dan op RETURN.

OPMERKING:
Van de gehele diskette, listings en compleet menu, is ook een diskimage (een softwarematige diskette) beschikbaar voor gebruik in een BBC emulator.