Geld
geteld door Paul Porcelijn

De Big Ben Club ging het millennium in met ruim vierhonderd leden (waarvan er nog enige tientallen hun contributie moeten betalen - maar daar hoort u natuurlijk niet bij). Houden we met 400 x 55,- = f 22000,- de club goed draaiende of moet volgend jaar de contributie omhoog? Hier zijn wat

De cijfers van 1999 zijn nog niet definitief. De begroting voor 2000 moet nog worden aangepast: minder contributie, maar ook minder organisatiekosten. Per saldo blijft het begrote tekort gelijk.
Sinds 1997 draait de Big Ben Club met verlies. Dat is niet dramatisch, want er is uit voorgaande jaren een flinke reserve, waarvan eind 2000 naar schatting nog 50 duizend gulden over is. We houden het ook zonder contributieverhoging nog jarenlang vol, zeker als we de vaste kosten verder kunnen verlagen. Maar lukt dat? De landelijke organisatie is financieel al flink afgeslankt, kost nu minder dan de helft van vroeger.
Asterisk is niet goedkoper geworden, maar voortaan krimpen de druk- en verzendkosten mee met het ledental. Zorgelijker zijn de regiokosten: vooral zaalhuur. Daar valt weinig op te bezuinigen zonder het aantal bijeenkomsten te verminderen, en dat willen we niet. De contributie is nu 25 euro (f 55,-). Als we volgend jaar de contributie verhogen naar 27 euro, dan groeit het jaarlijks tekort in elk geval wat minder snel. Denk er eens over, en geef je mening door aan je regiovertegenwoordiger. Die moet immers namens jou in de Raad van Afgevaardigden over de contributie beslissen.