Collega hobbyisten gezocht

Wij, dat zijn Charles Deckers, Paul Porcelijn en Henri Derksen, zijn op zoek naar collega computer hobbyisten die ons willen ondersteunen in het bestuurswerk voor de club.
We hebben iemand nodig die 2 x per jaar de vergadering van de raad van afgevaardigden kan leiden en de leden enthousiasmeert in hun (bestuurs-) activiteiten. Officieel heet zo iemand een voorzitter. Omdat onze laatste voorzitter op 6 maart 1999 is afgetreden, is invulling van die vacature dringend gewenst. Het zou fijn zijn als de betrokken kandidaat zowel affiniteit met de 32 bits RiscOS computers, als met de oudere 8 bits Acorn systemen heeft.

Ook zijn we op zoek naar iemand die de vereniging in en buiten de vereniging rechtens vertegenwoordigt, en vooral de landelijke activiteiten leidt. Zoals b.v. de landelijke dag (Acorn Expo / RiscOS-show), en de vertegenwoordiging naar de Elektuur-contact-dag verzorgt.

Natuurlijk mag zo iemand zich in praktische en morele zin laten bijstaan door een handvol vrijwilligers. Maar voor de goede afstemming willen we toch graag een contact persoon of hoofdbestuurslid voor de taak van public relations hebben. Zoals jullie wel weten heeft Herman Corijn dat werk jarenlang helemaal alleen gedaan! Echter ook hij is op 6 maart 1999 afgetreden. Wie komt ons helpen? Met z'n drieën is het te zwaar om aan de meeste wensen van de leden te kunnen voldoen. Maar vele handen maken licht werk.

Wij vragen:

* meedenken en meebeslissen aangaande het beleid in de vereniging.
* investering in vrije tijd voor het leggen van contacten en het uitvoeren van de organisatie van activiteiten.

Wij bieden:
* een goede onderlinge sfeer in het bestuur.
* waardering door de (bestuurs-)leden.
* vergoeding van noodzakelijke onkosten.

U ziet, we bieden meer dan we vragen ;-) Serieuze reacties kunt u aan het secretariaat van de vereniging richten. Zie voor de contactadressen de bekende pagina.

Met een vriendelijke groet van Henri, mede namens Charles en Paul.