Besluitenlijst

Nagekomen bericht inzake besluitenlijst RvA 06-11-1999.
Over deze besluitenlijst is enige onduidelijkheid ontstaan. Zo had ik vergeten te vermelden dat de brontekst afkomstig was van Gerard Battes en Charles Deckers. Daarnaast had ik op een enkele plaats een persoonlijke noot ter verduidelijking toegevoegd. Het was beter geweest wanneer ik dat onderaan had vemeld i.p.v. midden tussen de tekst. Zo is de eerste alinea een voorstel van mij en geen besluit. Dat staat er wel, maar kwam niet goed over. Sorry daarvoor en mijn excuses voor de veroorzaakte overlast.

Voorjaars raad van afgevaardigden.
Daarnaast had ik voorgesteld om de volgende RvA op zaterdag 4 maart 2000 te houden. Dit is voor zowel het hoofdbestuur als de regio's wat kort dag. Maar het oude algemeen reglement uit 1996 dwong me daartoe. Nu het nieuwe AR99 is aangenomen speelt dat knelpunt niet meer. Bovendien wil ik graag een audiotolk (=doven-schrijftolk) vragen om het voor mij beter mogelijk te maken de vergadering te volgen en de notulen beter te kunnen maken. Helaas kan zij niet op 4 maart beschikbaar zijn. Ik overleg nog over een andere datum met zowel de HB-leden (Paul en Charles) en de audiotolk en laat het jullie daarna zo snel mogelijk weten.
In de volgende *Asterisk hoop ik de agenda van de voorjaars RvA te kunnen publiceren met de uiteindelijke vergaderdatum.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen, secretaris hoofdbestuur.