M is C een column van MCMisc

Wel laat maar toch: een best laatste jaar van het tweede millennium gewenst. De 'bug‘ hebben we doorstaan en overleefd en wat denken jullie: was de bug een echte of een artificiėle, om de kas te spekken? Maar genoeg.....

Ik heb de laatste tijd wat rondgesnuffeld in voornamelijk Engels- en Franstalige week- en maandbladen. En dan zijn er twee zaken, hoofdlijnen: de economische kant van de EU en de op-/toekomst van het mobieltje. Wat betreft het economische zijn het voornamelijk de Amerikanen die zich druk maken over hoe machtig de EU kan worden. Zij vinden dat er hier veel meer fusies en allianties tussen groten worden gesloten.

Bij nader inzien moet ik toegeven: die Yanks hebben gelijk. Wij hebben alleen maar de krant te lezen om te zien dat weer twee of meer Europese bedrijven zich aaneen sluiten. Terwijl volgens bladen als New York Tribune en Newsweek er lang niet zo veel US bedrijven samen gaan. En de Amerikanen verbazen zich ook over de PR die deze groten maken: veel indringender, veel professioneler. Denk maar eens aan Vodafone, aan Mercedes en Shell Ze zijn jaloers, die Yanks!

Het tweede punt, het mobieltje. Niet alleen zijn die van ons beter maar we hebben ook meer mobiel-makers. En ze zijn veel beter toegerust op nieuwe ontwikkelingen. Aansluiten aan de PC doen ze allemaal, net als bellen met het Internet. Maar tegelijk een palmtop zijn? Dat zijn er niet veel. Men gebruikt de RISC processor: logisch want lager energie verbruik. Hopelijk voorlopig gebruiken alleen Engelsen en Scandinavieėrs de ARM chip. Het operating system EPOC, oorspronkelijk van PSION, heeft voorkeur boven Windows CE. Ik ken het EPOC niet maar ik hoorde dat het een gelijke eenvoud van opbouw kent als ons RiscOS.

Dan het WAP, ook al Europees. Wij Europeanen zijn al bezig met mobieltjes met een videoscherm, met Internet-contact. Mobieltjes die grafische data maken, verzenden.

Ik voorzie dat mobieltje-annex-palmtop als vervanger van die palmtop. En dat over vijf į tien jaar in Euroland en het Midden-Oosten meer dan 50% van de bevolking via zo‘n ding communiceert en de kabel-telefoon z‘n langste tijd heeft gehad. En dan zou BG wel eens eieren voor z'n geld kiezen (als ie nog bestaat, gezien de laatste ontwikkelingen); toch nog kans voor een vorm van RiscOS? Want ook dat is toch een bedenksel uit ons Euroland?

groetend, Max van Loon