Reactiveren regiobijeenkomsten

De raad van afgevaardigden wil geen regiocoördinator meer financieren. Maar de regio-besturen hebben wel degelijk support nodig. Daarom hier een algemene oproep:

Probeer altijd een onderwerp te bedenken waar men meer van weten wil en waarvan vast wel ergens in NL iemand is te vinden die er iets zinnigs over kan vertellen. Veel kennis is in de eigen regio aanwezig, maar voor sommige onderwerpen moet men inderdaad iemand van een andere regio uitnodigen om een spreekbeurt te komen houden. En om dat te stimuleren kun je ten laste van de regio-uitgaven zo iemand z'n reiskosten (gedeeltelijk) vergoeden en een presentje (flesje wijn o.i.d.) aanbieden.

Men krijgt alleen een grotere opkomst door iets wat langere tijd van te voren te organiseren en vooral ook in de *Asterisk aan te kondigen bij de regio-agenda's. Het argument: "ik organiseer maar niks, want er komt toch niemand", is een vicieuze circelredenering. Bij een interessant onderwerp komen er meestal wat meer mensen dan normaal, helaas minder dan men zou willen, maar wel meer dan normaal. En om dat laatste gaat het toch?

Liever 10 geïnteresseerden in het onderwerp, dan 20 bezoekers, waarvan er 10 zich toch maar zitten te vervelen... Het gaat niet om de opkomst, maar om het gezamenlijke plezier van de bijeenkomsten.

Hier een globale richtlijn. Huiskamer-bijeenkomsten van meer dan 2 personen, maximaal 12 x 10,-- per jaar. Boven de 5 actieve leden wordt een goedkoop lokaal zaaltje interessant, maximaal 12 x 40,-- per jaar. Uiteraard wel even een mini-jaar-begrotinkje bij de penningmeester inleveren. Voor onderwerp ideeën; lees de *Asterisk en/of overleg met buur-regio's. Ook een regio-enquete-mailing (met gefrankeerde antwoordenveloppe) kan een middel zijn om te achterhalen wat men wil. Een voorbeeld hiervan kan men bij het hoofdbestuur opvragen. Maar: geen afgevaardigde, is geen stemrecht in het beleid. Daarom, wil je invloed op het clubbeleid, stuur dan altijd iemand, (slechts 2 x per jaar).

Een andere bron van mogelijkheden wordt helaas ook erg onvoldoende gebruikt. Iedereen kan namelijk altijd ideeën per post of als copy aandragen bij zowel de redactie als bij regio- en hoofdbestuursleden. Alle post zal worden beantwoord. Niet altijd op stel en sprong (we zijn tenslotte hobbyisten) maar er komt altijd een antwoord, dus ook aan hen ergens ver weg van een regio verwijderd.

Behalve voor actieve regio-leden bestaat de club ook voor hen die om wat voor reden dan ook niet op de bijeenkomsten komen. Maar de club moet dan wel weten wat zij voor die leden kan betekenen. Dus laat het ons weten. Alleen zo kan er een actief beleid gemaakt worden voor alle leden. Niet alles is realiseerbaar, maar wel bespreekbaar. Niet geschoten is altijd mis.

Er werd geklaagd dat "passieve" leden geen invloed op het beleid zouden hebben? Nu dat hebben ze wel. Ze moeten alleen de weg nog even verteld worden. En die weg is per telefoon/ brief/ fax/ email/ Aconet aan de besturen e.d. Of als er een regio-bestuursverkiezing gehouden wordt, door iemand te machtigen jouw stem uit te laten brengen. Ook kun je altijd contact opnemen met de afgevaardigde van je regio. Het regiobestuur kan je (per telefoon, zie de regio-agenda's) vertellen wie dat is. Je kan b.v. aan een regio-bestuur vragen om eens een lezing/demo te laten organiseren over een bepaald onderwerp. Zodra je dat dan in de *Asterisk ziet verschijnen heb je je doel bereikt.

Enne je mag rustig ook andere afdelingen bezoeken als je eigen regio dat onderwerp niet op zou pakken. En als je zelf ergens veel ervaring in hebt, schrijf dan een artikel erover en bied je aan om uitleg te geven waar dat gewenst is. Het geeft vaak een hoop voldoening als je anderen op weg kunt helpen. Kortom er zijn meer mogelijkheden dan men denkt. Het probleem dat die niet gebruikt worden is bijna altijd terug te voeren op onvoldoende communicatie. Zowel bij de bestuurders, als bij de leden. Vandaar deze oproep. Doe er je voordeel mee.

Opdat de activiteiten-agenda weer mag overlopen... En we zo met z'n allen nog jaren met onze eikel(s) (Acorn-8bitters/32-bits-RiscOS) mogen blijven spelen. Tot ziens op een bijeenkomst.

Met een vriendelijke groet van Henri.