Reglement
toegelicht door Paul Porcelijn

In de volgende Raad van Afgevaardigden komt het Reglement weer aan de orde. Op de nieuwe versie kwamen twee uitvoerige reacties. Veel kleine correcties en aanvullingen, maar ook een paar items die voor iedereen interessant zijn:

Stemrecht in regio's.
Sommige leden zijn ingedeeld bij een andere regio dan waar ze wonen. Je zou verwachten dat ze dan ook daar in het bestuur kunnen zitten enzo. Jawel, maar ze kunnen niet als afgevaardigde in de RvA de landelijke club meebesturen. De statuten zijn helder: alleen leden die WONEN binnen hun regio kunnen kiezen of gekozen worden. Leden die op eigen verzoek bij een regio buiten hun woongebied worden ingedeeld verliezen daarmee dus hun stemrecht. Dat is geen ramp, want het zijn er slechts weinig, en monddood zijn ze natuurlijk niet. Het gaat hier vooral om het passief kiesrecht (=zelf gekozen worden). Bijvoorbeeld een Hagenaar als Limburgse regio-vertegenwoordiger: dat kan dus niet.

Afgevaardigden
De Big Ben Club is een landelijke vereniging met een getrapt bestuur. Nederland is verdeeld in regio's. De leden die binnen een regio wonen kiezen uit hun midden een afgevaardigde. Twee keer per jaar komt de Raad van Afgevaardigden bijeen om het reilen en zeilen van de club bij te sturen. De RvA regeert de vereniging, kiest het bestuur en zegt wat er moet gebeuren. Wil je wat als lid, dan moet je bij je afge-vaardigde zijn. Die gaat dan in de regio en met het landelijk bestuur aan de slag.

Hoe worden afgevaardigden gekozen?
Kan dat ook schriftelijk?
Nee.
Statutair kan een afgevaardigde alleen gekozen worden in de ledenvergadering van een actieve regio met een meerkoppig bestuur. Schriftelijk stemmen is niet mogelijk, en een eenzame afgevaardigde uit een "dode" regio kan al helemaal niet (dus zonder regiobijeenkomsten en medebestuurders). Zo zijn onze statuten, het is geen hetze tegen personen. De regio's vormen nu eenmaal de basis van onze vereniging, en dat is nog steeds een stevige basis, ook al neemt het aantal actieve regio's af. We moeten er dan echter wel tegen waken dat niet-meer-gekozen afgevaardigden uit gefossiliseerde regio's de club blijven meeregeren.
De RvA kan dat tegengaan door loze en levende regio's samen te voegen, maar dan krimpt ook het aantal afgevaardigden en daarmee (indirect) de invloed van de leden op het landelijk bestuur. Met name het samenvoegen van regio's met relatief veel leden (zoals in de Randstad) is daarom BESTUURLIJK een slechte zaak. De zeggenschap van clubleden in dode of ingeslapen regio's kan waarschijnlijk alleen verbeterd worden door de vereniging een andere structuur te geven: een statutenwijziging dus.

Maar wat wordt dan die nieuwe structuur? Daarover zullen we het dan wel eerst eens moeten worden. Kortom: tom poes, bedenk een list..