Jaarvergadering regio Amsterdam

29 januari 2000

Bestuurssamenstelling
Kees Breet en Daan van der Rol treden af, respectievelijk als secretaris en penningmeester. Er melden zich niet spontaan gegadigden voor deze functies. Na enig flink toespreken komen die toch: Bob Knispel voor de functie van penningmeester en later meldt Frans van Nettekoven zich als secretaris. Natuurlijk onder een luid applaus van de verlicht zuchtende aanwezigen.

Dit is een heel gelukkige loop van de omstandigheden: er kan nu gewerkt worden met een viermansbestuurtje. Gemakkelijk in verband met bijvoorbeeld het vervangen van de sleutelbewaarder bij diens activiteit om de deur van het clubgebouw te openen.

Kascontrole
De bescheiden van de kas zijn gecontroleerd door de ingestelde kascommissie en in orde bevonden.

Activiteiten
Er zijn in het jaar 1999 aardig wat acti-viteiten geweest, waaronder:
een demo van een zeer uitgebreide database van films en acteurs;
het werken met MIDI;
hoe te beleggen via het Web;
Internet en wat daarbij komt kijken;
een inleiding over Linux.

Plannen voor 2000
Met Peter Groen en Frans Nettekoven afgesproken om te trachten naar Den Haag te gaan voor Ethernetkaartenplan. Ben van den Aardweg geeft een nummer/ email door van de hardware-man.

Voor het maken van HTML-pagina's meldt zich een zevental leden, dat er wel meteen aan wil beginnen. Uit Regio Den Haag is het via de al eerder genoemde Ben mogelijk een demo van onder andere Photodesk te laten verzorgen. De zeven willen, ondermeer aan de hand hiervan, trachten een echte Web-pagina te maken.
Machiel Janse en Roel Boesenkool gaan proberen met DrWimp iets te ondernemen en tevens op nette wijze AcornetA aan de praat te krijgen. Machiel komt naar voorzitter Roel in Markenbinnen om een avondje te oefenen. Geeft dat geen goed resultaat dan moet ANT worden aangeschaft.

Rob Egter kan CD's branden met zijn RiscPC.

Rinus Rodenburg heeft wel interesse voor AcornetA, maar de providers zijn zo lastig. Misschien kan Acornet worden aangepast aan de communicatie van de providers. Kan Internet via de sateliet worden gedaan op de Acorn?

Er zal nog eens worden gedemonstreerd met Linux, nu via de A5000 van Rob Egter.

Kunnen we ray tracen met de Acorn?

Lijst van Rob Egter (de demoman van regio Amsterdam):

  1. Internet software 'Acornet'.
  2. Installatie ARM-Linux op de Acorn A5000. (Activiteit van regio Kennemerland)
  3. Idem op een RiscPC, inclusief X-window grafische interface.
  4. Geluid op de RiscPC MP3 formaat.
  5. Workshop PhotoDesk.
  6. Workshop beeldbewerking AIM.
  7. Beeldbewerkingssoftware met LINUX.
  8. Kantoorpakketten met LINUX.

Het ziet er leuk uit voor de komende bijeenkomsten, de leden die er nog zijn blijken echte die-hards te zijn.