Acht bit houdt je bezig! (3)
ook nu weer door Janny Looyenga

De laatste listings - januari 1991.

Nog een paar listings te gaan voor het hele Picpac Menu, maar die moeten wel onder verschillende Directory namen gesaved worden. Het zijn er heel wat: wel 8 deze keer, met daarbij een extra (listing 9). De eerste 6 komen in de Picpac Directory te staan, de rest in de Userprogs Directory.

Laten we maar weer eens kijken:
List 1 - Save als $.Picpac.Fill
List 2 - Save als $.Picpac.Look
List 3 - Save als $.Picpac.Partsave
List 4 - Save als $.Picpac.Pdump
List 5 - Save als $.Picpac.Setuser
List 6 - Save als $.Picpac.Userlink
List 7 - Save als $.Userprogs.Rerun
List 8 - Save als $.Userprogs.WkLoad
List 9 - Save als $.Userprogs.Supertext

Bespreking van de diverse Listings:
List 1: de FILL routine is een erg simpele: lijntje voor lijntje wordt ingevuld. Voor een andere fill-routine kun je ook die van Peter Sandford uit de BAU van januari 1985 nemen en die bij de DEFPROCfill zetten (dit is een flood fill - snel vullen van een vlak). MASTER of COMPACT gebruikers zouden PLOT141,x%,y% kunnen gebruiken in plaats van PLOT 77.

Toetsen:

ZX:/ - Verplaatsen de 'vul'cursor
RETURN - Vullen
I/O - Load/Save werkbestand
ESC - Quit

List 2: Laadt het werk-bestand in.
Hierbij is de mogelijkheid aanwezig om de gebruikte kleuren te veranderen dmv. de cijfertoetsen 0-9 en de lettertoetsen A-F. Eerst de toets van de kleur die je wilt veranderen indrukken (0-F), dan de toets van de kleur waarin je hem wilt veranderen (0-F). Met R (Reset) wordt het scherm weer in de beginkleuren gezet. ESC=QUIT.

List 3: Dit is een SAVE-routine voor een gedeelte van het scherm. Door op het Icon te klikken wordt het werk-bestand ingeladen. Boven en onder in beeld verschijnen twee horizontale lijnen. Met A en Z beweeg je de ene lijn naar boven/beneden en met : en / de andere. De S staat voor Saven, ESC=QUIT.

List 4: De printerdump. Ook hier kun je weer eigen routines gebruiken door de DEFPROCdump te veranderen.

List 5,6,7 en 8 hebben allemaal te maken met het gebruik van eigen programma's. Voor een precieze beschrijving kunt u beter de bijbehorende Acorn User lezen.

List 9: een extra listing voor Supertext. Dit werkt in combinatie met het Set User commando, of te wel: 'ik ga het volgende programma -gebruiken'. Er wordt naar een bestandsnaam gevraagd bij het aanklikken van het bijbehorende icon. De naam Supertext kan nu ingetikt worden. Bij het aanklikken van het ? icon wordt dan automatisch Supertext geladen.

Gebruikte toetsen voor Supertext:
Z X : / - beweegtoetsen voor de punt
RETURN - fixeert de punt
SPATIEBALK - tekst invoeren.
A - het veranderen van Attributen, zoals: voor/achtergrond kleuren;
clear box - wel of niet inkleuren van achtergrond;
points option - yes: een kleine punt wordt gebruikt;
outline option - yes: de letters worden niet ingevuld;
leave box - herprint de omtrek;
corner box - zet alleen punten op de hoeken.
ESC=QUIT

De tekst voor Supertext kan in elk willekeurig vierkant worden gezet maar wordt omgekeerd geprint, dwz. als je een vierkant maakt van links naar rechts en vervolgens de tekst intikt, komt de tekst er van rechts naar links in te staan.

OPMERKING:
Van de gehele diskette, listings en compleet menu, is ook een diskimage (een softwarematige diskette) beschikbaar voor gebruik in een BBC emulator.

EN NU DRUK IK OP <ESCAPE>!