Net.Nieuws april 2000
zoals uitgespit door Ferdinand Veldmans

Deze maand geen informatie van RISC OS Ltd, dus daarom maar gelijk over naar het overige nieuws.

The TCP/IP Serial Link Help Page (http://www.clementlee.freeserve.co.uk) is een website met uitgebreide informatie over hoe je een RISC OS machine kan laten netwerken met een PC via een seriële kabel. Laatste toevoeging aan de site zijn instructies hoe je een VNC netwerk connectie via de seriële link kan opzetten. Een VNC netwerk link zorgt ervoor dat je taken op de PC kan uitvoeren vanuit de RISC OS desktop, waarbij je dus de PC desktop in een RISC OS window ziet.


CD_Search is een programma dat een index bevat van de 20 populairste RISC OS CD-ROM's. Daaronder zitten de APDL, ARM Club, Datafile en RiscDiscs. Het geeft de mogelijkheid om snel applicaties terug te vinden op een van de CD's. Erg handig als je een of meerdere van die CD's hebt en niet meer weet, waar wat nu precies stond. Te downloaden vanaf http://www.richie.ukgateway.net/search


Radio ontvang je tegenwoordig niet alleen meer via de ether en de kabel. Ook via internet wordt radio uitgezonden. Dit gaat via RealAudio, Windows Media of MP3 Radio (zoals SHOUTcast stations). Voor deze laatste variant is een RISC OS client beschikbaar:

MP3Radio van Kiwi Software (http://www.philspages.co.uk/). Het is een freeware programma met een gemakkelijke bediening met onder meer een voorkeuzelijst.


Om Draw files op andere platforms (zoals Linux) te kunnen gebruiken is het handig ze om te zetten in een meer algemener formaat. Dit kan bijvoorbeeld EPS zijn. Een programma om die conversie te maken is Draw2eps, een freeware commandline programma dat te downloaden is van http://www.ee.ed.ac.uk/~pmh/ART/. Bitmaps en tekst areas worden op dit moment nog niet ondersteund. Van dezelfde site is ook een programma op te halen dat geanimeerde GIFs laat zien in de desktop (SESAnim) en een programma dat je leert te typen (een zogenaamde "typing tutor"), SESType:


Een nieuw verschijnsel van de laatste jaren zijn bomen sparende, electronische boeken. Deze combineren een verhaal met plaatjes, interactieve gedeelten en muziek. Voor RISC OS is er het verhaal "Kiyeko and the Lost Night", geleverd op een PC CD-ROM met een RISC OS driver disk. Het bevat 8000 originele illustraties, 220 scherm interacties en 45 minuten muziek. En het is te lezen in 5 talen (geen nederlands helaas). Verkrijgbaar voor 15 pond. Meer informatie is te vinden op http://www.acornuser.com/kiyeko/.


Sliced Software (http://www.sliced.co.uk/) heeft een aantal nieuwe en aangepaste applicaties op zijn site staan, waaronder:
CleanJPEG is een utility om JPEGs te optimaliseren in grootte (haalt o.a. overbodige data zoals Photoshop thumbnails eruit), converteert progressieve JPEG's zoals gebruikt op webpagina's naar normale, zodat ze in Paint en Draw geladen kunnen worden en repareert JPEG's waar tabellen in missen, zoals bij die van sommige digitale camera's.

PrivateEys is een image viewer die sprites, Draw files, JPEG's, ArtWorks files en GIFjes kan tonen. Meerdere plaatjes kunnen tegelijkertijd geladen worden, vergroten gaat door middel van een "drag-box" (slepen van een vierkant met de muis) en plaatjes kunnen bewaard worden als sprite.

Transient zet een directory icon op de iconbar waar je files naar toe kan slepen om ze er in op te slaan. Elke dag wordt automatisch een nieuwe directory aangemaakt.


CleanJPEG (http://www.dacha.freeuk.com/free/) is een desktop versie van het commandline programma jpegtran. Voor jpegtran zelf is ook een frontend beschikaar, Jclean. Deze kan ook plaatjes naar greyscale omzetten, spiegelen, roteren en nog een aantal andere bewerkingen op JPEG's uitvoeren.

Op dezelfde site staat ook Jsize, een utility dat van een JPEG de grootte in pixels, in inches en in centimeters opgeeft, uitgaande van de pixel dichtheid (die meestal wordt bepaald door het scannen). Deze informatie wordt gebruikt door Draw en het pinboard om de grootte van de af te beelden JPEG te bepalen. De pixel density kan gewijzigd worden, waarbij de nieuwe afmetingen in inches en centimeters getoond worden. Als het resultaat bevalt, kunnen de aanpassingen terug worden geschreven in de JPEG file. De nieuwe waardes kunnen in een moeite door worden doorgevoerd op een groep van bestanden (batch processing).

Op de site staan verder nog andere zaken, zoals nieuwe icons in RISC OS 4 stijl en een programma dat de linker en rechter muisknop omdraait.


Iedereen die RISC OS 4 gebruikt met lange filenamen zal wel eens tegen het feit zijn opgelopen dat die mooie lange namen in de filer afgekort worden en dus niet in zijn geheel te zien zijn. Onder Windows bestaat een vergelijkbaar probleem, maar daar zie je de lange naam als een tooltip verschijnen op het moment dat je er met de muis boven hangt. Datzelfde kan nu ook onder RISC OS met het programma FullNames. Op te halen vanaf http://www-users.york.ac.uk/~ajb121/fnames.htm.

En last, but not least, kan ik met enige trots TBase aankondigen. TBase is een database engine in de vorm van een C library. Het heeft geen enkel probleem met hele grote databases (er is onder meer getest met een database van 1 miljoen records). Zoeken van data gaat erg snel door het gebruik van indices. Enkele van de features:

De library is freeware en wordt geleverd met uitgebreide documentatie in de vorm van HTML files, een StrongHelp manual, voorbeeld programma's en alle sources. Dit laatste is ideaal om eens te kijken hoe een en ander werkt en wat er gebeurt als je een bepaalde functie aanroept.

TBase is geruime tijd in ontwikkeling geweest en heeft inmiddels een jaar betatesting achter de rug. Bijna 150 belangstellenden hebben de library al gedownload vanaf het bekende adres van TopixWEB: http://www.dse.nl/~topix/. Wordt ongetwijfeld vervolgd...


En daarmee sluit ik deze maand af.

Tot (een) volgende keer!

Ferdinand

fv@topix.demon.nl