van de softwareservice

Disk 83

Comms

!InterMon2,
Telefoonkosten bijhouden.
Flash,
Flash 3 plugin voor Risc-OS browsers.
Historian,
Beheren/bewerken van de history-lijst van Fresco.

Emulators

BeebIt,
BBC Emulator.

Fun
!Dilbert
"Mission statement generator".
!Man
Desktop funny.
!Oscill
Osciloscoop visualitie van het geluidssysteem.
!Spectrum
Spectrum analyser van het geluidssysteem.
IconZ 2
Animerend TaskManager/Taakbeheerders symbool.

Utilities

!FullNames
Het weergeven van volledige bestandsnamen bij gebruik van Risc-OS 4 (en lange bestandsnamen)
!VNC
VNC client
!VNCSever
VNC Server, maakt het mogelijk Risc-OS 3.5(of hoger) machines via een netwerk te benaderen
!VNCViewer
VNC viewer, benaderen van VNC Servers met een RiscOS 3.5 (of hoger) machine
FlHelp
Alternatief voor !Help
Wheel
Muis-drivers voor een seriële wheel-muis.

Disk 84

Samba! smbserver
Mogelijkheid tot het delen van Risc-OS harde schijven en printers met Linux en Windows clients.

De diskettes (met uitzondering van 84 ivm beschikbare ruimte!) bevatten het Public Domain uitpak-programma SparkPlug als op de diskettes ingepakte bestanden (Type:DDC) staan.

Voor alle typen Acorn Computers is handige software te verkrijgen bij de Softwareservice. De overzichtslijst van de beschikbare software (per type computer) kunt U bestellen door f 2.50 over te maken op postgiro 28.26.256 t.n.v. Softwareservice Big Ben Club te Arnhem met vermelding van de volgende letters:

Deze overzichtslijsten zijn ook gratis te downloaden op de meeste Aconet BBS'en. Zo staat op BBS 'De Randstad' de lijst A onder de naam 'SW-text'. Zodra u aan de hand van zo'n lijst Uw keuze hebt gemaakt, kunt u de software per diskette bestellen. Bijvoorbeeld:

B.01 voor disk no.1 van de BBC/Master of A.07 voor disk no.7 t.b.v. de 32 bitters.

De kosten voor softwaredrager, porto, enz. bedragen:

5¼" DFS disk (BBC/Master) f 5.00

3½" disk (overige typen) f 7.50

Vermeld op Uw giro-overschrijving (nummer zie boven) naast uw naam en lidmaatschapnummer de betreffende letter (die aangeeft de soort computer) gevolgd door het diskettenummer.

Kees Grinwis, softwareservice