Promo van de regio Gooi en Eemland (16)

Een club moet het van zijn leden hebben, zo ook onze regio. Voor onze leden houden wij elke derde zaterdag in de maand een regiobijeenkomst in het Speeltuingebouwtje aan de Dollardstraat 119 te Amersfoort, van 13:00 tot 17:00 u.

Deze bijeenkomsten hebben tot doel het uitwisselen van ervaring en kennis op zowel hardware- als softwaregebied van diverse computers, want computers moet je leren kennen, hun programma's ook. Maar er wordt niet alleen over computers gepraat, over allerlei interessante zaken wordt van gedachte gewisseld, bij voorkeur aan de koffietafel waar het goed en gratis en gezellig koffiedrinken is. En gezamenlijke interesse schept een band, een vriendschapsband.

Wilt u ook delen in deze vriendschap, wees dan welkom in onze regio en bedenk: Computeren met z'n allen is leuker dan in je eentje... (c) Cor.

Meer info bij Nico Blom,    033 - 4610140
of bij het secretariaat,     033 - 4726862