Werkgroep hardware
van de hand van Jan Blok

De hardware groep binnen de afd Den Haag stelt zich ten doel hardware te ontwikkelen, te bouwen of na te bouwen die gebruikt wordt in een van de Acorn computers. Onverbrekelijk met hardware is software verbonden zodat ook het schrijven hiervan een van de doelstellingen van de groep is. Verder dient hardware heel ruim opgevat te worden.

Op dit moment is een autonoom voertuig in ontwikkeling dat aangestuurd gaat worden onder het Risc OS. Voor de bijeenkomsten is de derde donderdagavond van de maand gereserveerd wat niet wegneemt dat op de eerste donderdagavond van de maand er ook alle gelegenheid is kontakt te hebben over deze en dergelijke onderwerpen.
Welnu, dit heet in modern managerjargon een mission statement.

Oftewel, dit is onze taakstelling.
Laten we daar nu eens beter naar kijken.
In de afgelopen tijd heeft in dit tijdschrift een aantal malen een verhaal gestaan over de IIC bus. Dat was niet een toevallige keus. De reden was dat het een gemakkelijke manier is om iets aan hardware te gaan doen. Dat echter is niet alles. Je kunt ook via die IIC bus iets aansturen. Dan komen we op het gebied wat men wel de robotika noemt. Normaliter is dat echter geen robotica. Een robot voert herhaald de zelfde handeling uit. Dit soort dingen wordt door hobbyisten meestal niet gebouwd. Omdat iedereen dat doet, zullen we ons maar weer eens aanpassen en het verder ook over mijn robot hebben. Het is de grote mode tegenwoordig om een karretje te maken dat zelf zijn weg zoekt. En juist hebben we afgesproken dat dat dus nu een robot heet. Internationaal gezien wordt daar nogal wat aan gedaan. Kompleet met wedstrijden. Als je daar een indruk van wilt krijgen, moet je eens op de volgende sites kijken. Ik heb ze uit de Elektuur.

http://www.robotstore.com/
http://www.acroname.com/
http://www.hobbyrobot.com/
http://www.robotoz.com.au/~robotoz/
http://server17.hypermart.net/renelectronics/index.htm
http://www.mrrobot.com/
http:www.owirobot.com/
http://www.lynxmotion.com/

Goed dan, ik heb als eens vaker iet over mijn 'robot' gezegd zonder in details te treden. Op de bijeenkomsten in Den Haag heb ik mijn harde waar weleens meegenomen maar dat zegt de meeste mensen niet zoveel. De reden is dat er nog slechts weinig gemonteerd is. Het is nog steeds een verzameling onderdelen die voor de argeloze toeschouwer slechts een hoopje metaaldelen zijn. Ik ben echter met een rijke fantasie behebt. Ik maak geen tekening, ik zie het zo wel voor me; zelfs als ik mijn ogen niet dichtdoe. Daar heeft de lezer echter niets aan.

Een beschrijving dus.
Als je op die sites kijkt wat anderen doen, dan blijkt dat er weinig robots zijn die nauwkeurig bestuurd kunnen worden. Dus was de uitdaging een karretje te maken dat met grote precisie daar gezet kan worden waar ik het hebben wil. En dat niet alleen. Het mag nergens tegenop botsen. Sterker nog, het moet zelf zijn weg zoeken en vinden. Dat is een hele hoop waar veel over te zeggen is. Dat doen we zeer beperkt op dit moment.

De reden is weer die rijke fantasie. Ik verzin van alles maar of dat het haalbaar is moet blijken. Dus nu geen grote mond, over een jaar of wat is duidelijk geworden wat er wel of niet kan.

Dan die beschrijving.
Wat voor en achter is zal wel altijd een raadsel blijven. Het rijden gaat even snel de ene kant als de andere kant uit. Vandaar. En de sturing zit ook aan beide kanten. De aandrijving aan slechts een kant. Die sturing is aan de ene kant met de wielen die draaien om een punt dat op de as ligt en wel direkt naast het wiel. De andere kant heeft een aandrijving per wiel, de wielen zijn niet onder een hoek te zetten t.o.v. elkaar maar ze draaien wel als totaal om hun as. Kijk en dat bedoel ik nou. Volgens mij ben je knap als je begrijpt wat hier staat. Ik heb het uitgevogeld zonder ook maar iets te tekenen en zag het helemaal voor me. De lezer dezes zal moeten komen kijken. En dat is ook de bedoeling want dan wordt het een leuke bijeenkomst in Den Haag. En dan maar hopen dat er meer mensen worden aangestoken door dit gepruts.
Kom eens langs. Derde donderdag van de maand. Bij voldoende belangstelling ook de eerste.