M is C een column van MC

In het blad Newsweek van laatstleden 17 april las ik een paar interessante artikelen over onze vriend Bill Gates. U weet al dat rechter Penfield Jackson in de zaak de Staat contra Microsoft (Bil Gates) oordeelde dat M de antitrust-wet weldegelijk had geschonden. Hoofdzaak is dat M de concurent tegen houdt zich te profileren.

Er werd evenwel door Newsweek een andere sluier gelicht en wel de politieke. BG heeft namelijk kortelings een bezoek gebracht aan de Republikeinse candidaat presidentsverkiezingen, George W. Bush. Daar en toen heeft GWB zich over M veel sympathieker uitgelaten dan Clinton ooit deed.

Andere Republikeinse leiders lieten doorschemeren dat wanneer het DOJ (Ministerie van Justitie) zou worden bemand door Republikeinen, de practische toepassing van het oordeel van de rechter veel milder zal zijn dan voorzolang de Democraten nu de scepter zwaaien. Uiteraard wanneer BG -immers vertegenwoordigt hij M- zorgt voor een forse donatie in de kas van de Republikeinse partij.

Het is me niet duidelijk of de donatie is bedoeld ter ondersteuning voor de verkiezingscampagne van GWB. Ge ziet, de kwestie Kohl loopt parallel en het is een heel gewoon fenomeen in de zakenwereld: als jij mij helpt, zal ik jou helpen -feitelijk identiek alhoewel velen dat niet zo (willen) zien.

Slechts een derde van het Amerikaanse volk is het eens met de uitspraak van de rechter, toch is de prijs van het aandeel Microsoft met 17 ten honderd gedaald. Nu zal het bedrijf daardoor niet kapot gaan, daar is het te kapitaalkrachtig voor. Er is voor M$ evenwel een ander -en groot gevaar: de te verwachten claims van diegenen die zich opstellen als gedupeerden. AOL Time Warner met hun Netscape bijvoorbeeld. Sun met Java, Macintosh gebruikers, Red Hat voor hun Linux, Sony die zich voor z'n PlayStation bedreigd voelt door de te lanceren X-Box en verder Palm.
U ziet, het zijn er vele, de tegenstanders.

Microsoft en BG zijn groot geworden door hun Windows, een stringent systeem zoals de Amerikaanse automatische bak van de jaren 50, 60: JIJ kiest maar de bak -Windows- doet 't op z'n eigen manier waarin moeilijk is te wijzigen. Het kan de ondergang voor Microsoft zijn. Immers is hun naam verbonden aan het Windows systeem.
En wij? Wij hebben er belang bij dat de Democraten winnen.

groetend, Max van Loon