De Poort is open
voor ons verklaard door Ab Steeman, communicatie-bevorderaar

Het onderling communiceren van computer-liefhebbers is in de loop der jaren een onmisbaar iets gebleken. Problemen werden opgelost, onbegrijpelijkheden verklaard en banden gesmeed.

Aconet is een resultaat van deze onmiskenbare behoefte. Een netwerk van Acorn gebruikers. Door middel van Bulletin Board Systems (BBS'en) werd jaren geleden een landelijk dekkend net gelegd, waarbij aangesloten personen (zgn Points) konden inbellen bij de BBS waarbij zij aangesloten waren (de zgn Boss) en hun van te voren geschreven berichten daar afleveren. Tegelijkertijd ontving de Point dan de berichten van de andere BBS'en, die de voorgaande nacht waren rondgestuurd.

Acorn-gebruikers
Aconet verzorgt sinds jaar en dag op deze wijze de communicatie van Acorn-gebruikers onderling. Via BBS'en - waarvan de namen (UniCorn, De Randstad, Dune BBS, The Coast, Waterman, The Poor Man's Workstation, om er maar een paar te noemen) velen vertrouwd in de oren zullen klinken - hebben er ontzettend veel toe bijgedragen dat, alhoewel een Acorn computer een redelijk onbekende machine was, een Acorn-gebruiker zich nooit alléén hoefde te voelen.
Ikzelf heb mijn ervaring opgedaan door de toenmalige Acorn BBS te raadplegen, er programmatuur te downloaden en er kontakten op te zetten met de mensen die ik nu nóg steeds weer tegenkom op de Acorn evenementen.

Aconet
Ik werd Point bij BBS De Randstad en UniCorn BBS, leerde met WimpLink omgaan en vernam via Aconet alle belangrijke zaken en feiten die je van een Acorn-bezitter een Acorn-gebruiker maken.
Die BBS'en hadden een opvoedende en verzorgende taak. De vergelijking met 'ouders' is in deze niet eens zo gek ver gezocht! Per slot van rekening werd je toch, waar nodig, 'opgevoed' in en door de Aconet gemeenschap.

Ik heb veel aan de Big Ben Club en aan Aconet te danken, alhoewel dit echt twee volkomen van elkaar onafhankelijke verenigingen zijn. Mijn 'Aconet-ouders' waren Henri Derksen en Mari den Besten, later Frank de Bruijn. Zonder hen zou ik dit stukje niet eens geschreven kunnen hebben.

Internet
Het Internet kwam tijdens mijn Aconet-tijd volop in de belangstelling. Niemand van ons begreep er eigenlijk erg veel van, want - in tegenstelling tot de Windows-wereld, waar de software alles automatisch voor je deed - moesten wij het doen met een bonte verzameling van vage pro-gramma's (voor mij althans!), waarmee je met een berg geluk een verbinding kon maken. Met de komst van de ANT Internet Suite werd dit iets eenvoudiger en ik nam een abonnement bij Demon, waarmee mijn internet tijdperk was begonnen.

Daarmee verwaarloosde ik Aconet behoorlijk, want tijd voor beide tegelijk had ik niet. Het Internet vergde een totale overgave eraan, want alles veranderde razendsnel. Wat eergisteren nog niet mogelijk was, deed je gisteren wél. Wie weet wat je vandáág weer voor nieuws tegenkomt?

Acornistenlist
Als probeersel begon ik een mailing lijst. Per slot van rekening was daartoe in !Marcel, het email programma van de ANT Suite, een mogelijkheid. Dus moest ik het uitproberen. Na een piraten-start (met als abonnees iedereen waarvan ik het email-adres had) liep de mailing lijst niet verkeerd. Ik noemde het de 'AcornistenList', omdat alleen Acorn-gebruikers hierop geabonneerd mochten zijn. (Vond ik toen..) Sommigen van mijn abonnees protesteerden hevig tegen hun (ongevraagde) aanwezigheid op mijn lijst en ik moest - uiteraard terecht! - een aantal adressen wissen. Ik had iedereen er gewoon op gezet! Wist ik veel dat het zo'n succes zou worden!

Binnen een jaar groeide de AcornistenList tot een veel geraadpleegd en druk bezocht communicatie-medium. Deze groei was grotendeels te danken aan de volautomatische mailing lijst software, waarover ik de beschikking kreeg: Majordomo van Peter Gaunt, een onfatsoenlijk goed stuk PD software.

IntAconet
Toen de AcornistenList zo enorm groeide kwam ik erachter dat het schrijven van berichten in geselekteerde onderwerps-groepen welhaast een noodzaak werd. Iedereen schreef maar naar één onderwerp: AcornistenList, waardoor de brei berichten wel erg ondoorzichtig en massief werd. Ik dacht na over een oplossing en bedacht plotseling dat ik toch een wondermooi kant-en-klaar voorbeeld had: Aconet!

Ik construeerde een mailing lijst, bestaande uit verschillende onderwerpen, waarvan zowel de hiërarchie als de onderwerpen rechtstreeks van 'moeder' Aconet afkomstig waren. Zelfs de term 'mailing lijst' werd omgezet naar 'area', om zoveel mogelijk affiniteit met Aconet te creëren. Toen had ik reeds grotere plannen..

De naam werd IntAconet.
Aconet op Internet.

Tot deze tijd had ik nog geen kontakt opgenomen met het bestuur van Aconet.

Elk plan had ik slechts alleen voor mezelf.

Totdat ik met Bob Brand, en later Frank de Bruijn, hierover begon te discussieren. Hoe mooi het zou zijn wanneer die twee Acorn (inmiddels 'RISCOS') georiënteerde groepen gekoppeld konden worden in hun communicatie.

De Poort
Na wat voorzichtig overleg begon Frank - die zijn eigen BBS software schreef - met de eerste programmeer-stapjes aan wat later De Poort zou worden.

Pas nog vroeg ik Frank waar hij al die tijd vandaan haalde:

Waar haal je al die tijd vandaan om deze communicatie-software te ontwikkelen?

Waarom zou ik daar zoveel tijd voor nodig hebben? Weet je nog wat mijn voornaamste reden was om de gatingroutines in de BBS-software in te bouwen? Precies. Hoef ik alleen hier en daar wat dingen te wijzigen en niet een compleet nieuwe applicatie met user interface en de hele mikmak op te zetten. Vandaar. Dit onderdeel was bovendien al enigszins voorzien. Ik moest immers van de specificaties in RFC822 en RFC2045-2049 uitgaan. En die gaan over email en niet over maillijsten.
Weer wat wijzigingetjes aanbrengen heeft maar een paar uurtjes op een vrije woensdagmiddag gekost. Alleen de boel vervolgens zo grondig testen dat ik het betrouwbaar genoeg acht, daar gaat iets meer tijd in zitten. En daar heb ik 's avonds na mijn werk geen zin meer in, dus dat wordt zaterdagmiddag of zo.
Als ik er aan toekom.

Nu, enkele maamden later, is de software klaar. Althans, klaar voor het eerste gebruik. En plotsklaps verscheen dit bericht, duidelijk trots!, tegelijkertijd via Aconet en IntAconet op ieders scherm:

Date: Fri, 21 Apr 2000 09:02:55 +0200
From: Frank de Bruijn <bbs@northbeach.tmfweb.nl>
Reply-To: Acornisten@riscysite.demon.nl
Subject: [Acornisten] Daar gaat-ie dan...
To: Allen <Acornisten@riscysite.demon.nl>

Hoi allemaal,

Zo, de poort staat open...

Groeten,
Frank

En daarmee had Frank het hem geflikt!
Met een paar aanpassingen en voorbereidingen aan mijn kant, zorgt de door Frank geschreven software voor een komplete en betrouwbare koppeling tussen Aconet en IntAconet. Elk bericht dat via Aconet wordt verspreid, komt ook via IntAconet op de schermen van de abonnees op wat begon als de AcornistenList. En uiteraard ook andersom: alles wat via de mailing lijst rond gaat komt ook via Aconet langs.
De area's zijn lineair gekoppeld, terwijl enkele blijvende verschillen software-matig opgelost worden. De Aconet area 'Algemeen' is bijvoorbeeld het equivalent van IntAconet area 'Acornisten', welke naam uit gevoelsmatige overwegingen is blijven door bestaan. En op 5 mei gaat er zelfs een superversie van Franks Poort draaien. Vanaf die datum, om 23:59, is zelfs Private Mail mogelijk tussen iedere gebruiker van Aconet en IntAconet! BBS mail naar email en omgekeerd.

Die Frank! Die heeft toch maar wat gepresteerd.

Nu zitten de IntAconetters ook niet direkt stil, hoor. Op IntAconet kun je mensen tegenkomen die niet eens een RISCOS machine hebben. Of althans NOG niet, want er zijn er ook een paar bij die al Acornist waren vóórdat ze een Acorn machine hádden!

ACorner
Een hele tijd geleden zonderde een afgelegen groep Big Benners (Zuid Limburg) zich af en begonnen een eigen club: ACorner.

Via de AcornistenList, nu dus IntAconet, zijn deze verre vrienden weer in een zeer regelmatig kontakt met de rest van de wereld, waarbij door hen behoorlijk interessante actie werd ondernomen.

Via de IntAconet area 'Program' - en dus nu óók via de Aconet area ACO.ALG.PROGRAMMING, verzorgt de voorzitter van ACorner, Peter Scheele, een kursus 'Programmeren in de Wimp', waarbij Peter de lessen verzorgt en de kursisten opmerkingen en vragen, maar ook nadere wetenswaardigheden over de stof in diskussievorm via deze media publiceren. Open voor iedereen!

Doe mee!
Abonneer je op Aconet's Programming area (even je Sysop vragen hoe dat gaat) of neem een abonnement op IntAconet's area 'Program' (door middel van een eenvoudig en kort emailtje aan <intacorobot@riscysite.demon.nl> , met als tekst: subscribe Program ) en je bent verzekerd van de wekelijkse toezending van interessante lessen en dagelijkse berichtjes van mede-geintereseerden.

Ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje enthousiast heb kunnen maken en vooral dat iedereen nu op de hoogte is van de voordelen die Aconet/IntAconet je bieden kan.

Verdere info is altijd verkrijgbaar bij
Frank de Bruijn <frank@northbeach.tmfweb.nl>
Aconet 77:8500/203
Ab Steeman <ab@riscysite.demon.nl>
Aconet 77:8500/203.31