Interview met Desk
door Aad Bezemer

In het feit dat Frank Kraaij van de firma Desk zich begin dit jaar spontaan bereid verklaarde om als eerste hoofdsponsor van de RISC OS Expo 2000 op te treden, zagen de Expo-organisatoren een goede aanleiding om eens met Frank wat over de huidige RISC OS te praten. Als ik bij Frank binnenkom, zit hij juist met veel belangstelling het nieuws op Cybervillage te lezen en begint mij direct te vertellen over het interessante nieuws dat hij daar aantrof.

Volgens dit bericht is John Kortink, voor velen bekend van !Translator en !Creator, met een heel interessante uitbreidingskaart voor de Risc PC bezig, zie www.cybervillage.co.uk.

Perspectief
Uit het gesprek wordt snel duidelijk dat Frank nog steeds zeer enthousiast is over Acorn en meer algemeen over RISC OS machines. Maar voor iemand die zijn brood vooral moet verdienen met de verkoop van RISC OS gerelateerde soft- en hardware is het wel nodig dat er regelmatig nieuwe producten worden ontwikkeld en op de markt komen. Inderdaad hebben heel wat mensen RISC OS 4 bij Desk besteld, maar na de eerste bulk is het behoorlijk stil geworden. Frank ziet nu met enig genoegen dat er eindelijk nieuwe computers op de markt komen.

"Hardware ontwikkelen lijkt niet zo moeilijk", constateert hij, "maar op software gebied blijft het nogal stil. Wat we missen zijn wat wizzkids die lekker programmeren, bekende namen zie je uit het wereldje verdwijnen zonder dat zich nieuwe aanmelden. Dat is wat ons platform mist!"

Ik moet daarbij aansluiten met het beeld dat ik zelf heb van onze Big Ben Club, de club vergrijst en kent weinig nieuwe (jonge) aanwas. Dit neemt niet weg dat de bestaande RISC OS gebruikers heel trouw aan het platform zijn en maar op de koop toenemen dat op het werk een andere computer-omgeving wordt gebruikt. In zo'n situatie waardeer je RISC OS alleen maar meer!

Engelsen
De relatie met Engelse collega's ervaart Frank als wat dubbel, aan de ene kant zijn er dealers (waar Desk ook van afhankelijk is) die heel behulpzaam en welwillend zijn, maar die aan de andere kant ook weinig marge bieden aan een buitenlandse dealer als Desk om hun producten met goede service in Nederland te kunnen verkopen. De hoge koers van het Engelse pond doet daar natuurlijk ook al geen goed aan. Toch merkt Frank ook dat er heel veel mensen zijn die hun aankopen liever via een Nederlandse dealer doen, dan rechtstreeks in Engeland.

Rechtstreeks bestellen in Engeland kan natuurlijk eenvoudig, maar als er een probleem is, is het oplossen vaak toch een stuk lastiger. Bovendien kan Frank op grond van zijn ruime ervaring mensen goed adviseren over de aanschaf van nieuwe soft- of hardware. Want veel mensen weten uit eigen ervaring ook dat er nogal eens combinaties van hardware en software zijn die in bepaalde configuraties problemen opleveren. Frank is daar doorgaans goed van op de hoogte waardoor dergelijke compatibiliteitsproblemen op voorhand kunnen worden vermeden.

Acorn gebruiker
Op de vraag wat hij het leuke van de Acorn gebruiker vindt, geeft hij aan dat het toch wel een zeer hechte groep is, trouw aan hun platform. Een duidelijk verschil met "anderen" heeft hij ook vanuit zijn zakelijke ervaring: "Acorn klanten zijn goed van betalen, ze sparen eerst en doen dan hun aankoop, je hoeft er eigenlijk nooit achteraan, mijn ervaring met anderen is wel eens minder positief". Toch neemt dit niet weg dat Desk zich niet alleen meer tot de RISC OS markt kan beperken. In de laatste nieuwsbrief van Desk heeft Frank daar melding van gemaakt en ook op de internet-site van Desk (zie www.deskvof.nl/) wordt dat duidelijk. "Verbreding is voor mij de enige manier om de RISC OS-markt te kunnen blijven bedienen, want dat is toch wat ik het liefste doe. Wat dat betreft voel ik me vaak meer gebruiker dan dealer!"

Overigens verscheen die laatste nieuwsbrief als Newsdesk via e-mail bij de abonnees waarvan Desk over het e-mail adres beschikt. Volgens Frank een beetje een noodgreep omdat er eigenlijk de laatste tijd te weinig nieuws was om over te schrijven en de kosten dan verhoudingsgewijs hoog zijn bij verspreiding per post. De Newsflash per e-mail leek toen een aardig alternatief, het wordt wat Frank betreft een blijvertje. (Geïnteresseerden kunnen zich via de site van Desk aanmelden of een nieuw adres opgeven - AB)

Expo 2000
Natuurlijk is Desk weer aanwezig op de Expo 2000. Volgens Frank commercieel interessant, goed georganiseerd (bloos, bloos) en een perfecte gelegenheid om veel mensen te ontmoeten. Frank vindt het vanuit dat oogpunt jammer dat het dit jaar (door omstandigheden bij Mercure - AB) niet mogelijk is om al op vrijdagavond de stand op te bouwen.

Vaste Expo bezoekers weten dat Desk altijd met een uitgebreid assortiment hard- en software aanwezig is. Kort voor de Expo datum zal Desk een nieuwsbrief uitbrengen met een uitgebreid overzicht van wat Desk op de Expo te bieden heeft. Zoals gewoonlijk wordt de stand van Desk bemand door Frank zelf met ondersteuning van een zo langzamerhand vast team van familieleden die dat ook allemaal even leuk vinden. Wat de Expo-organisatie erg leuk vond, is dat Desk zich na een eerste suggestie onmiddellijk bereid verklaarde om als eerste hoofdsponsor van de Expo op te treden.

"Op zo'n manier wil ik toch graag mijn betrokkenheid tonen en de goede relatie met de club tot uitdrukking brengen. Het is leuk als je naam er op zo'n manier wat uitspringt."

Na afronding van het gesprek maak ik van de gelegenheid dat ik bij Desk ben gebruik om ook nog een zakelijke transactie te plegen. Frank neemt wat overtol-lige hardware van mij over en ik ga over tot aanschaf van wat nieuws. Het is niet op voorraad, maar twee dagen later heb ik het in huis.