Hoe krijg ik een aansluiting bij Aconet?

Log bij een van de bovenstaande BBSen in
met behulp van bijv !Connector en schrijf
een verzoekje daartoe aan de Sysop.
Log een paar dagen later nog 'ns in om het
antwoord en instructies te ontvangen.
Benodigd: het pointpakket !WimpLink

Hoe krijg ik een aansluiting bij IntAconet?

Schrijf een emailtje aan:
intacorobot@riscysite.demon.nl
met als enige tekst daarin:

help
lists
info Acornisten
subscribe Acornisten
end

Benodigd: Internetaansluiting en -software.