Big Ben CD2

Op de laatste RISC OS Expo (het blijft wen-nen!) van dit millennium heeft de Big Ben Club haar tweede CD met software verkocht. Omdat niet iedereen op de Expo kon komen geven we aan iedereen nu de mogelijkheid om alsnog deze CD aan te schaffen. Voor de volledigheid zal ik hier nog in het kort (nogmaals) aangeven wat er allemaal op deze CD staat, de inhoud inzake public domain, freeware en shareware.

De volgende categorieën zijn aanwezig:

Archivers Comms DTP
Editors Emulators FileSystem
Foreign Fun Games
Imp_Export Internet Music
Programmer Shared Utilities

De hier genoemde categorieën zijn echter slechts een deel van de inhoud van de CD, zo heeft de Big Ben Club gevraagd aan diverse commerciële bedrijven of deze nog demo versies van software ter beschikking wilden stellen, een aantal hiervan heeft de vereniging daadwerkelijk toestemming gegeven. Zo staat er ondermeer vrijwel alle software op die David Pilling gratis op zijn website aanbiedt. (Waaronder een read-only demonstratie van het Ovation Pro DTP-pakket.)

Hiernaast staat er software op die beschikbaar gesteld is door ondermeer:

Om de CD compleet te maken hebben we ook alle tot nu toe verschenen diskettes van de software service op de CD gezet, deze software wordt aangevuld met de 8 bit software die verzameld is door de regio Gooi & Eemland. Naast de al genoemde inhoud zijn er nog enige kleine filmpjes, muziek bestanden en diverse niet ingedeelde software op de CD gezet.

We bieden u de mogelijkheid om tot 15 augustus de CD na te bestellen via het gironummer 24.16.403 t.n.v. Big Ben Club te Arnhem, doe dit wel onder vermelding van uw naam en lidnummer van de Big Ben Club.

De prijzen van de CD-ROM zijn:

Voor leden f 25,00
Voor niet-leden f 32,50

Voor alle duidelijkheid, na 15 augustus is het niet meer mogelijk om de CD te bestellen. Op dit tijdstip versturen we alle bestellingen (in één keer!) en daarna worden er geen bestellingen meer aangenomen noch verstuurd.

Kees Grinwis, Software Service