werkgroep Genealogie
door de dubbele secretaris Ben van den Aardweg

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, was de Werkgroep Genealogie weer met een uitgebreide stand aanwezig op de RISC OS Expo op 17 juni j.l. in Hotel Mercure in Nieuwegein. Leden en belangstellenden hebben kennis kunnen nemen van de fascinerende hobby die Genealogie is. Er werd gedemonstreerd met verschillende genealogische programma's.

Nieuw was het op de Acorn toegesneden programma !Ancestor+ dat de werkgroep recentelijk heeft aangekocht. De makers van het programma staan ons toe demo-versies te distribueren, waarop een beperkt aantal personen (60) en families (16) kunnen worden ingebracht. Hierdoor kan het programma eerst worden uitgeprobeerd alvorens men tot aankoop van de officiële versie overgaat.

Ancestor+ wordt uitgegeven door APDL en kan eventueel via DESK worden aangekocht (wij hebben geen aandelen!). Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik te worden geïnformeerd over de mogelijkheden van een genealogisch onderzoek of hadden hele specifieke en gerichte vragen die met liefde door het bestuur van de werkgroep werden beantwoord want uiteindelijk zijn we daarvoor. Om de leden van de vereniging in de gelegenheid te stellen zich te laten informeren over genealogie of om zich daarin te bekwamen houdt de werkgroep vijf bijeenkomsten per jaar in het Cultureel Centrum "De Ottoburg", Esdoornstraat 3a in Rijswijk, en wel in het regiolokaal van de regio Den Haag. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 28 september a.s..

Tijdens die bijeenkomsten wordt u zoveel mogelijk wegwijs gemaakt in de vele bronnen die over het land zijn verspreid, maar ook daarbuiten. Bronnen die ons ten dienste staan voor het voorouderonderzoek. Daarnaast worden ook programma's gedemonstreerd die ons behulpzaam kunnen zijn bij het vastleggen van de gevonden gegevens.Er zijn heel wat van die programma's, maar u moet de goede van de minder goede kunnen onderscheiden.

Een van de laatste programma's - ik noemde het al eerder - is !Ancestor+ waarmee Graham Crow destijds is begonnen en dat na zijn overlijden is afgemaakt door David Holden en dat specifiek voor RISC OS werd geschreven. Ook tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep in Rijswijk is het mogelijk in het bezit te komen van een demo versie van !Ancestor+

Naast alle "papieren" vastleggingen is Internet tegenwoordig ook een goede bron van informatieuitwisseling tussen genealogen. Ook daarover zullen in de komende bijeenkomsten wat "inleidingen" worden gegeven en wat voorbeelden worden getoond. Internet is uit ons leven niet meer weg te denken, ook niet uit dat van genealogen.

Wellicht tot slot de doelstellingen van de werkgroep nog even op een rijtje: belangstellenden in kennis brengen met de hobby genealogie of voorouderonderzoek;

- onderzoeken welke geschikte computerprogramma's op de markt zijn of komen voor de Acorn Risc computer waaronder die welke met behulp van de PC-kaart op deze computers onder DOS en/of Windows kunnen werken;
- de beginnende, maar - zo nodig - ook de gevorderde onderzoeker zoveel mogelijk ondersteunen, zowel bij het onderzoek bij de daarvoor geschikte bronnen als bij de toepassing van programmatuur;
- het periodiek houden van bijeenkomsten in het regiolokaal van de regio Den Haag in Rijswijk;
- het organiseren van excursies naar en bezoeken van genealogische bronnen, zoals bijv. het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag;
- het uitwisselen van gegevens met- alsmede het leggen en bevorderen van contacten tussen de beoefenaren van de genealogie;
- het, op verzoek van besturen van regio's, houden van lezingen en infodagen/avonden bij de regio's in het land om genealogie te promoten;
- het (zo mogelijk gratis) beschikbaar stellen van informatiemateriaal en demo diskettes.

Indien u belangstelling hebt voor genealogie, vragen hebt met betrekking tot het onderzoek, wat meer wil weten over de genealogische com-puterprogramma's of wil weten wat genealogie nu precies inhoudt dan hopen wij u op een van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten, te beginnen met 28 september a.s.

Ben van den Aardweg, secretaris Werkgroep Genealogie.