Nieuws van de regio Den Haag

Tijdens de "Hear-In" die op 22 juni j.l. werd gehouden werd teruggeblikt naar het afgelopen seizoen, maar vooral vooruit gekeken naar het seizoen 2000/2001. Het voorlopige cursusprogramma werd vastgesteld. "Voorlopig" omdat er in een schema dat een jaar moet gelden uiteraard wijzigingen kunnen komen al was het maar door het verschuiven van data. U zult daar uiteraard via de *Asterisk van op de hoogte gehouden worden.

Het kenmerk in het komende jaar ligt op een aantal gebieden: Programmeren van de WIMP (Window - Icon - Menu - Pointer), waarbij theoretische lessen zullen worden afgewisseld door workshops. De cursusleiders zijn Kees Grinwis en Jos Timmer.

Een ander gebied is Internet en met name HTML en het ontwerpen van een eigen website en het vervolgens plaatsen bij een provider. Ook hierbij zullen praktische workshops worden gehouden.

Een derde activiteit is die van de werkgroep hardware: zij zullen proberen te komen tot het ontwerp en de uitvoering van een netwerkkaart, waarnaar binnen de vereniging best wel vraag is.

Over die ontwikkelingen zal Jan Blok u ongetwijfeld op de hoogte houden.

Uiteraard zijn er op de eerste donderdag van elke maand de gebruikelijke algemene regiobijeenkomsten en zijn er door het jaar heen nog wat "losse" onderwerpen geprogrammeerd.

Leden van de regio Den Haag zowel als van de regio Zuid Holland Zuid zullen omstreeks medio augustus a.s.een mailing ontvangen waarbij het programma voor het seizoen 2000/2001 is bijgevoegd.

Wilt u, als u buiten deze twee regio's woont en toch een programma wilt ontvangen, mij dan even een e-mailtje sturen op het adres ben-vd-aardweg@hetnet.nl of een bericht op Aconet zetten naar point nummer 77:8500/203.6 dan ontvangt u medio augustus per omgaande de mailing.

Het bestuur van de regio Den Haag hoopt dat in het nieuwe seizoen het regiolokaal te klein zal zijn door de overweldigende belangstelling en wenst u ondertussen een plezierige vacantie in/op de bestemming van uw keuze.

Ben van den Aardweg, secretaris regio Den Haag.