RISC OS uitgediept deel 10
op de valreep gemaakt en afgeleverd door Kees Grinwis

De vorige keer dat er een deel van de RISC OS cursus verschenen is inmiddels al weer een ½ jaar geleden. Ik hoop nu de draad hiervoor weer op te kunnen pakken. Het vorige artikel ging over het gebruik van DOSMap en de MimeMap module, in dit artikel gaan we eens kijken hoe dat we de desktop van RISC OS naar onze eigen hand kunnen zetten.

Een gemiddelde RISC OS

bestaat uit een achtergrond, de symbolenbalk (iconbar) en de vensters die hier op geplaatst zijn.

Allereerst gaan we kijken hoe dat we de achtergrond van de desktop kunnen beïnvloeden, hierbij ga ik er vanuit dat u een computer heeft waarbij het programma Pinboard de achtergrond beheert - hoewel bij 99,9 % van de gebruikers zal dit wel het geval zijn.

De mogelijkheden die door de module 'Pinboard' geboden worden zijn de volgende:

Deze zijn aangegeven in de figuur die u hiernaast aantreft, een gedeelte van de mogelijkheden kunt u alleen via de desktop met muisklikken uitvoeren, een ander deel kunt u echter ook automatiseren via een Obey bestand. (Welke commando's allemaal door pinboard ondersteund worden kunt u zien als u via het *Help commando.

Allereerst zal ik aangeven hoe u via het normale gebruik van uw RISC OS computer (via de desktop dus) deze opties kunt gaan gebruiken.

Om bijvoorbeeld een venster te symboliseren is het slechts nodig dat men gebruik maakt van een combinatie van het toetsenbord en de muis, om precies te zijn de combinatie <SHIFT><SELECT> (of <SHIFT><KIES> voor de gebruikers van een Nederlandse RISC OS).

Op machines lager dan RISC OS 4.0 zijn er verder geen extra mogelijkheden, maar op machines uitgerust met RISC OS 4.0 is het mogelijk om het symboliseer-proces te versimpelen. Door een extra symbool op een titel-balk te plaatsen is het nu mogelijk om met alleen de muis een venster te symboliseren. (U kunt dit instellen met behulp van !Configure -> Vensters of met behulp van het

*Configure WimpIconiseButton 

commando.

Een andere optie die alleen RISC OS 4 als extra aanbiedt is de mogelijkheid tot het symboliseren van venster naar de symbolenbalk (iconbar) of aan te geven in welke hoek van het scherm de vensters geplaatst moeten worden, welke mogelijkheden hierbij allemaal geboden worden kunt u zien als u <MENU> op de achtergrond (dus Pinboard) doet en daarna naar het Opties sub-menu gaat.

Als volgende optie die we gaan behandelen komt het op de achtergrond plaatsen van mappen en/of bestanden, u kunt dit eenvoudigweg doen door het slepen van de map of het bestand vanuit de Filer naar de achtergrond.

Deze informatie wordt echter niet bewaard als u de computer uitzet. Om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt kunnen we gebruik maken van het commando *Pin. Dit commando doet precies hetzelfde als wat u doet met het slepen, we kunnen dit proces nu echter automatiseren. (Door deze te plaatsen in een Obey-bestand in !Boot.Choices.Tasks)

Een voorbeeld van een *Pin - commando kan dus zijn:

*Pin ADFS::4.$.!Boot 10 10

De cijfers achter het commando geven de coördinaten op (in OS-eenheden!). Op deze manier kunnen we dus alle mappen, applicaties of bestanden die we vaak gebruiken automatisch (via !Boot) op de achtergrond prikken.

De laatste mogelijkheid van de module pinboard is het plaatsen van een afbeelding op de achtergrond, simpelweg een Sprite-bestand op de achtergrond slepen en via het menu van Pinboard aangeven hoe u deze afgebeeld wilt hebben. Het menu-item dat u hiervoor moet gebruiken spreekt haast voor zich, namelijk 'Maak achtergrond'.

Ook dit proces is te doen via een commando (en dus te automatiseren) *BackDrop, hierbij biedt dit commando onder RISC OS 4 tevens de mogelijkheid om de achtergrondkleur en de tekstkleur van de tekst om de achtergrond aan te geven. Hoe u dit moet doen kunt u uitvinden door Help op te vragen van het commando.

Een voorbeeld van een 'BackDrop'-opdracht is:

*BackDrop -t ADFS::0.$.Plaatje

Hierbij is de optie '-t' een afkorting van -Tile, u mag deze opties namelijk afkorten tot 1 letter. (Dit geldt voor zover ik weet niet voor de opties -Colour en -TextColour die als extra mogelijkheid onder RISC-OS 4 aangeboden worden).

Als laatste nog een mogelijkheid van Pinboard die eigenlijk alleen goed via een commando te verwezenlijken is, dat is namelijk de mogelijkheid tot het plaatsen van mappen, bestanden of applicaties als symbool op de symbolenbalk. Dit is het commando *AddTinyDir. Hierbij doel ik niet op de 'normale' symbolen zoals die aangemaakt worden door Paint,Zap of de Filer maar om een link die te vergelijken is met die van '*Pin', het enige verschil tussen dit extra commando en het '*Pin'-commando is het feit dat het symbool nu op de symbolenbalk verschijnt. Zo kunt u bijvoorbeeld de map 'Public' altijd via de symbolenbalk tot uw beschikking willen hebben, dit is dan mogelijk door gebruik te maken van het commando:

*AddTinyDir ADFS::4.$.Public

Een volgende keer hoop ik ondermeer in te gaan op andere mogelijkheden om de desktop naar eigen hand te kunnen zetten.

U kunt uiteraard ook vragen stellen waar ik op in hoop te gaan.
Gebruik hiervoor het e-mail adres asterisk@dune.demon.nl

Dat was het dan weer voor deze keer, bedankt voor uw aandacht en experimenteer er rustig op los onder het motto:
'Alles kan beter'