M is C een column van MC

Waarschijnlijk hebt u het ook gelezen, in de krant. Het bericht dat het Oostenrijkse dagblad 'taeglich Alles' stopt om te verschijnen als krant. Het dagblad gaat verschijnen op het Internet.

"Nou en, wat hebben wij daar nou mee te maken, Nederland is geen Oostenrijk". Gelukkig, dat laatste, verzucht ik dan. Wel, de gehele wereld heeft er mee te maken. Ik zie dit als het begin van het einde van de krant zoals wij die nu kennen: een aantal papieren pagina's, bedrukt met het zojuist bekend geworden nieuws.

"Nieuws op TV, desondanks bleef de krant" zegt u. Ja, die TV waar veel mensen balen van 3 minuten nieuws-lezing inclusief het "Goeden avond" en de 4 tot 5 minuten reclame ervoor en erna. En weinigen hebben zin om "Achter het nieuws" te volgen omdat je zaken moet aanhoren die je geen hol interesseren voordat je pas dat hoort wat werkelijk je aandacht heeft.

Wie redactie-werkzaamheden heeft gedaan, weet dat het indelen van de beschikbare papierruimte tot de meest tijd-consumerende arbeid binnen het druk- kersgebeuren behoort. Bovendien kun je in een kolom niet een 15-tal regels (bijvoorbeeld) op de voorpagina plaatsen en de rest van het verhaal elders, op andere pagina's. Er is wel een bijzondere nieuwsgierigheid in het item nodig om de onderbreking -en vaak het zoeken naar de voortzetting- voor lief te nemen. Vooral de Engelse kranten plaatsen dan een kop in kapitaal, daaronder in wat kleinere letters een samenvatting en de volledige tekst staat elders.

Dat zoeken naar ruimte en toch op de eerste pagina het voornaamste zetten, is arbeidsintensief, dat moge duidelijk zijn. Ondanks dat DTP-applicaties de tekst automatisch van de ene kolom naar de andere laten vloeien. Wordt het artikel op het Internet geplaatst, heb je weinig meer te maken met ruimte en indeling. Tekst kan breed worden geplaatst; er is duidelijk minder opmaak-tijd nodig. En dat betekent vermindering van arbeidsloon, dus kosten.

De lezer? Die leest alleen dat wat hij/zij WIL lezen en, afhankelijk of en in welke mate de reclame de kosten van de krant dragen, betaalt hij/zij (mee) aan die kosten VOOR DAT DEEL WAAR BELANGSTELLING VOOR IS. Ik ben er van overtuigd dat deze aspecten de Oostenrijkse krant voor ogen hebben gestaan bij haar beslissing. En ik ben er tevens van overtuigd dat we hier een precedent hebben van wat ons in de nabije toekomst (10, 15 jaar?) te wachten staat.

groetend, Max van Loon