regio Den Haag
programma toelichting door Ben van den Aardweg

"Bedankt voor de gezelligheid", sprak een bezoeker uit het oosten van het land aan het einde van de bijeenkomst van de Werkgroep Genealogie. Dat is nou net het doel waarnaar wij streven: gezelligheid en er tegelijk nog wat van opsteken ook.

Maar eerst even terug naar eerdere bijeenkomsten in september. De algemene regiobijeenkomst op iedere eerste donderdag van de maand verloopt zoals dat altijd gaat. Niets bijzonders. Routine. Uitwisselen van gegevens. Vragen oplossen. Ik ga daar verder niet op in.

Maar er zijn natuurlijk ook specifieke onderwerpen die de revue passeren zoals de demonstratie van Internet met ANT-suite op een Risc PC. Gelukkig was er een prima telefoonverbinding, dank zij de beheerder van de Ottoburg, zodat Willem Schuyf ons keurig de geheimen van Ant-suite uit de doeken kon doen. Een probleem bleef en dat was de geringe snelheid van de Kinetic Risc PC van Gerard van Katwijk. Het lag niet aan het modem maar als iemand een suggestie heeft: hij houdt zich aanbevolen want wij kwamen er niet uit.

De derde avond in september was bestemd voor de Werkgroep Hardware waarbij ook leden van andere regio's aanwezig waren (en zo hoort het ook). Er werd uitputtend gesproken over het in groepsverband maken van ethernet kaartjes, maar daar blijken toch nogal wat haken en ogen aan vast te zitten. Chips zijn overal te koop en het ontwerpen van de kaart zou niet zo'n probleem hoeven te zijn. De grote bottleneck is echter de software. Die moet geschreven worden want er wordt niet ge-piraat. En de vraag is: wie dat gaat doen. Mocht iemand in het land kennis, kunde en vaardigheid op dit terrein hebben: dat hij dan even contact opnemen met Jan Blok.

Er werd nog een suggestie gedaan voor het vervaardigen van een interface van teksttelefoon naar printer (als ik het goed begrepen heb) en dat moet toch op de een of andere manier te realiseren zijn. Maar verder dan filosoferen hierover zijn we niet gekomen.

Jan Blok demonstreerde zijn "karretje" dat uiteindelijk zijn commando's moet krijgen van een Risc PC, maar voorlopig is de aandrijving nog aan de orde want het moet wel zo worden geconstrueerd dat het karretje nergens tegenaan botst.

De laatste donderdag was voorbehouden aan de Werkgroep Genealogie en zoals die bezoeker uit het oosten met die ontzettende zuinige auto al zei: het was een gezellige bijeenkomst. Er waren drie groepjes die zich met de verschillende kanten van de hobby bezig hielden: de beginners, de ontdekkers en de uitvoerders. Een beetje simpel gezegd, maar het komt hier op neer dat in een groep werd verteld hoe je met genealogie moet beginnen, in een andere groep hield men zich bezig met het programma !Ancestor en juist daar zat onze regiovoorzitter die niets van genealogie afweet (zegt hij) maar toch wel een keurig resultaat uit het Engelse programma voor de Risc computer haalde. In een ander groepje werd gedemonstreerd hoe je vanuit een genealogisch programma een pagina voor publicatie op het internet kan maken.

Het programma voor de maand oktober ziet er als volgt uit:

5 oktober:
algemene regiobijeenkomst die geen nadere toelichting vereist. Iedereen is van harte welkom.

12 oktober.
Demo Linux staat op het programma. Leo Smiers is uitgenodigd (een heeft dat ook toegezegd) om een demo te geven met NET BSD/arm32. Nou weet ik van die materie helemaal niets af en als het bij u net zo is dan is dit voor ons een mooie gelegenheid er op deze avond wat van op te steken. Komen dus zou ik zeggen.

19 oktober:
Werkgroep Hardware en programmeren van de WIMP. Een gecombineerde avond omdat - volgens de inleiders - het een niet zonder het andere kan. Jos Timmer en Kees Grinwis nemen WIMP voor hun rekening en Jan Blok neemt, zoals gewoonlijk, de hardware onder zijn hoede. Een mooie gelegenheid om de diepste geheimen van Window, Icon, Mouse en Pointer te doorgronden.

26 oktober:
HTML - het begin. Ook in het vorige seizoen hebben we "iets" aan HTML gedaan. Dit seizoen beginnen we weer van voren af aan. Een opfrisser voor hen die er het vorige jaar ook bij waren en voor degenen die van de Hypertext Markup Language nog helemaal geen of weinig kaas gegeten hebben een mooie gelegenheid on ervan kennis te nemen. HTML is een platform onafhankelijke "taal" die gemaakt kan worden op een Risc computer en dan evengoed kan werken op een PC, of andersom natuurlijk. Daar zitten wat kleine haakjes en oogjes aan, maar dat vertellen we u wel. En u hebt hierboven gezien dat zelfs genealogen baat hebben bij kennis van HTML.

Omdat de verschijningsdatum van de *Asterisk waarschijnlijk ligt na de algemene regiobijeenkomst van de eerste donderdag van de maand meldt ik vast dat we 2 november weer zo'n algemene bijeenkomst hebben. Ik hoop dat veel leden uit de regio en van daarbuiten de weg naar de Ottoburg weten te vinden. Voor de goede orde: we zitten in lokaal 141/142 (trap op, links af en u komt er wel). Tot ziens op een van onze bijeenkomsten of allemaal natuurlijk, dat mag ook!

Ben van den Aardweg,
secretaris regio Den Haag