Afvoeren van hard- en software

Regelmatig lees ik berichten met daarin de mededeling dat iemand z'n oude 8-bitter, Archimedes of randapparatuur bij het grofvuil wil doen als er niemand interesse voor heeft. Milieu-technisch gezien is dat natuurlijk niet de meest slimme oplossing. Denk dan eens na over onderstaande volgorde.

Oude computer, (rand-)apparatuur en media (tapes/schijfjes) afvoeren.

  1. Te koop aanbieden in een clubblad en/of op Aconet, Fidonet, Internet, of kaartje in (AH-) winkel.
  2. Idem, maar dan met de tekst "gratis af te halen".
  3. Naar kringloopwinkel, missie o.i.d. brengen (3e wereld).
  4. inleveren bij winkelier waar men nieuw spul koopt. Deze is vaak verplicht het in te nemen en af te voeren. Daar betaal je immers verwijderingsbijdrage voor .
  5. inleveren als KCA (Klein Chemisch Afval) bij gemeentewerf of gifbus.
  6. Meegeven met het (grof) vuil is dus niet toegestaan.

Op deze wijze wordt voldaan aan een veilige verwerking i.v.m. het milieu, vanwege het aanwezige kwik, cadmium, goud, zilver, koper, ijzer, staal, pvc en overige kunst- en milieugevaarlijke stoffen (batterijen).

Uiteraard kun je ook eerst je familieleden (neefjes) er een plezier mee doen. Vaak is het ook wel handig om nog bruikbare onderdelen voor jezelf, zoals drives, eproms, lichtnetsnoer, stekkers etc. eruit te halen. De laatste gebruiker moet dan zorgen voor een milieutechnisch verantwoorde afvoer, en tegenwoordig is die meestal gratis. Men heeft er immers al voor betaald via de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

En voor wat betreft oude achtbitters en diens software, denk ook eens aan de werkgroep 8bitters van de Big Ben Club. Deze is b.v. al lange tijd op zoek naar het complete software-archief van de voormalige OWG (Onderwijswerkgroep). Diverse pogingen hebben helaas niets opgeleverd. Onlangs zegde zo'n oudgediende z'n lidmaatschap op en had alles reeds afgevoerd. De ledenadministrateur en softwareservice-coördinator visten toen achter het net, eeuwig zonde natuurlijk. Mede daarom deze oproep.

Ik hoop hiermee voor een ieder een zinvolle toekomst voor oude spullen te hebben aangereikt. En de verkrijgers hebben weer een uitdaging, iedereen blij.
Veel plezier ermee.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.