Director, een onmisbare applicatie
Dick Tanis vertelt verder over zijn favoriete menu-programma

In deel 1 van dit artikel heb ik uitgelegd welke standaard functies Director allemaal bevat. Nu gaan we Director klaarmaken om nieuwe menu's toe te voegen.

Voordat we daadwerkelijk menu's gaan maken is het handig als we eerst het standaard menu-bestand van Director kopiëren en dat bestand gaan gebruiken als ons eigen menu. Dit doen we door met MENU (middelste muisknop) op het symbool van Director te klikken en daarna op de optie 'Menus' (die met het map-symbool) te klikken.

Nu wordt de menu-map van Director geopend. In deze map staan diverse obey-bestanden (Default, dL, NCW) waarin bepaalde menu's zitten. Director gebruikt standaard het bestand 'Default'. We openen nu dat bestand in een tekstbewerker zoals Edit of Zap en we bewaren het als 'MijnMenu' of met een andere naam weer in dezelfde map. Nu moeten we alleen Director wijs maken dat ie dit bestand moet laden inplaats van het bestand 'Default'.

We doen dit door de !Run van Director te wijzigen. We openen weer het hoofdmenu en we gaan vervolgens naar de optie 'Director' en we klikken vervolgens met shift ingedrukt op de optie !Run in het submenu. Het bestand wordt nu in de Tekstbewerker geopend. We gaan nu de volgende

toevoegen:
Set Director$Init MijnMenu

Deze regel zetten we na de volgende regel die al in het bestand staat:

If "<Director$Init>" = "" Then Set Director$Init Default

Vervolgens bewaren we het bestand !Run en we herstarten daarna Director. Op het oog is er nu niets veranderd maar als we nu naar optie 'Edit' in het hoofdmenu gaan dan zien we dat ons aangemaakt bestand ineens bij de 'Edit' opties staat. Als we nu op deze optie klikken dan wordt het bestand dat door ons is aangemaakt in de tekstbewerker geladen. We kunnen nu een menu gaan maken.

De bestanden waaruit Director normaal zijn menu's haalt, zijn gewone obey-bestanden. Dit heeft als direct gevolg dat menu's dus ook met *commando's gedefinieerd moeten worden. Het voordeel hiervan is dat we ook met basic, assembler etc. geavanceerde menu's kunnen maken. Zover zijn we nog lang niet dus houden we ons gewoon nog bij obey-bestanden.

De volgende keer gaan we menu's aan Director toevoegen en gaan we verder in op de specifieke *commando's die nodig zijn om een menu te definiëren.

Dick Tanis
(77:8500/100.4 op Aconet)
(dtanis@dune.demon.nl)